Staatsveiligheid: “Wij zijn geen cowboys. Wij luisteren niet half België af”

De topman van de Staatsveiligheid Jaak Raes pareert vandaag in De Standaard de kritiek dat zijn dienst privacybekommernissen aan zijn laars lapt. “Een commissie van drie magistraten oordeelt vooraf of het gebruik (van afluistertechnieken, red.) gerechtvaardigd is. Wij zijn geen cowboys. Wij luisteren niet half België af”, klinkt het.

“We beschikken sinds 2010 over enkele technieken die de wet op de Bijzondere Inlichtingsmethoden (BIM) ons heeft gegeven (onder meer computers hacken, telefoons aftappen, brieven openmaken, afluisterapparatuur of camera’s installeren in privé-woningen, red.). Zonder die technieken kunnen we onmogelijk werken”, aldus Raes.

Maar de Staatsveiligheid mag zich niet zomaar op die technieken beroepen zegt Raes:”We moeten iedere vraag om die technieken te gebruiken, voorleggen aan een commissie van drie magistraten. Die oordeelt vooraf of het gebruik gerechtvaardigd is.”

In het dossier-Verviers gebruikten de verdachten veel verschillende telefoons en nummers. Ze spraken ook in codetaal. De Staatsveiligheid heeft dan van die BIM-technieken gebruikgemaakt.

Verder in het interview geeft Raes ook aan dat er nood is aan een Belgische islam met in ons land gevormde imams en moskeeën die autonoom functioneren van buitenlandse staatsinterventie. Dat zou volgens de topman van de Staatsveiligheid radicalisering kunnen tegengaan.

Bron » De Morgen