Onderzoeksrechters vechten om hun voortbestaan

Wat als de functie van onderzoeksrechter wordt afgeschaft, zoals vier experts minister Koen Geens suggereren? “Dan krijgen de politie en het parket te veel macht en staan de democratische ­basisprincipes op de helling.”

Schaf de functie van onderzoeksrechter af. Tot die conclusie komen vier gerechtelijke ­experts, in een adviesnota die bedoeld is voor minister van Justitie Koen Geens (CD&V).

Geens is bezig met een hertekening van het gerechtelijke landschap. Hij wil de grote wetboeken, ­onder meer van het strafrecht en strafprocesrecht, hervormen en moderniseren, zodat ze aangepast zijn aan de realiteit.

Ter voorbereiding van die gigantische oefening stelde hij een tijd geleden een commissie aan, waarin behalve twee Franstaligen ook twee Vlamingen zitten: Philip Traest, hoogleraar aan de UGent, en Yves Liégois, ­eerste advocaat-generaal bij het Antwerpse hof van beroep.

Regelmaat van de klok

Le Soir publiceerde gisteren een nota van die commissie, waarna de minister in het federaal parlement uitleg moest geven. Geens hield het bij een korte ­verklaring in het Frans, waarin hij benadrukt dat er nog geen enkele beslissing is genomen. De discussie loopt nog.

Een van de aangereikte suggesties is de afschaffing van de functie van onderzoeksrechter. In gerechtelijke middens leeft dat idee al langer (vooral bij advocaten en het parket) en het komt met de regelmaat van een klok naar boven.

Voorstanders van het systeem ­lijken voorlopig elke (politiek ­gestuurde) aanval op het ambt te kunnen afketsen, al wordt het nu wel link.

Philippe Van Linthout, onderzoeksrechter in Mechelen en voorzitter van de Vereniging van Onderzoeksrechters, vindt het niet kunnen dat zo’n advies geformuleerd werd zonder dat de beroepsgroep behoorlijk en uitgebreid werd geraadpleegd.

Bovendien vindt Van Linthout dat het advies ‘nog enkele hardnekkige kemels bevat’, bijvoorbeeld als het gaat over het geciteerde ­aantal gevangenen in voorlopige hechtenis.

Bron » De Standaard