Speurders Bende van Nijvel krijgen tien jaar extra tijd

De speurders naar de Bende van Nijvel krijgen tien jaar langer de tijd om de daders te vinden. Dat komt door een wetswijziging waarbij de verjaringstermijn voor alle misdrijven waar levenslang op staat van 30 naar 40 jaar gaat. De Bende van Nijvel pleegde heel wat bloedige overvallen in de jaren ’80, vooral op Delhaize-winkels. In totaal kwamen daarbij 28 mensen om het leven.

Normaal gezien zouden de feiten in november van dit jaar verjaren, dertig jaar na de laatste overval op de Delhaize-supermarkt in Aalst. De federale ministerraad heeft nu de verjaringstermijn voor alle misdrijven waar levenslang op staat verlengd naar 40 jaar.

Die verlenging is maar een van de punten uit het justitieplan van minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Dat plan vertaalt hij nu naar vier “potpourri-wetten”, waar hij tegen eind dit jaar mee klaar wil zijn. Het eerste ontwerp, dat goedgekeurd is door de federale ministerraad maar wel nog langs het parlement moet passeren, focust zich op het burgerlijk procesrecht.

Het doel is om justitie sneller en efficiënter te laten werken. Daartoe veralgemeent Geens vooreerst de alleenzetelende rechter in burgerlijke zaken, vereenvoudigt hij diens motiveringsplicht, beperkt hij de mogelijkheid om onmiddellijk in hoger beroep te gaan en schrapt hij de schorsende werking van dat hoger beroep. Iets wat vertragingsmanoeuvres moet helpen tegengaan.

Voorts moet ook de mogelijkheid om elektronisch te communiceren het werk van alle gerechtelijke instanties, advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen vereenvoudigen en versnellen. Niet-betwiste schulden moeten ook sneller en goedkoper ingevorderd kunnen worden, het parket zal niet meer verplicht advies moeten geven in alle burgerlijke zaken en magistraten krijgen meer kansen om na hun pensioen actief te blijven.

Geens pakt onder meer ook al een stukje het probleem met procedurefouten aan. Zo zal een vormfout in burgerlijke zaken enkel bij bewijs van belangenschade nog leiden tot nietigheid. De procedure is immers een middel om geschillen te beslechten, geen doel op zich, argumenteert de minister.

Bron » VRT Nieuws