Procureur-generaal vraagt 10 extra jaren voor onderzoek Bende van Nijvel

De procureur-generaal van Luik, Christian De Valkeneer, stelt vandaag in La Libre Belgique voor om de verjaringstermijn in het dossier van de Bende van Nijvel op te trekken van 30 naar 40 jaar. Nu wordt de verjaring bereikt in november 2015.

De Valkeneer is de procureur-generaal bevoegd voor het dossier van de Bende van Nijvel. Sinds juli 2013 ziet hij erop toe. “Ik pleit ervoor om de verjaring op te trekken tot 20 jaar voor alle misdrijven waarvoor een levenslange celstraf mogelijk is”, stelt hij, en dat niet alleen in dit bepaalde dossier. Zoals de wet nu reeds voorziet dat de verjaringstermijn verdubbeld kan worden (nu dus tweemaal 15 jaar), zou de verjaringstermijn dus verlengd worden tot 40 jaar, indien het voorstel van de procureur-generaal gevolgd wordt.

Dit zou voor het bendedossier de verjaardatum uitstellen naar november 2025. “Tegen die datum kunnen we veronderstellen dat het merendeel van de daders overleden is of zeer oud zal zijn. Men zou zo dus kunnen aantonen dat er alles aan gedaan is om hen te ontmaskeren. Nu is dat nog niet het geval. De evoluties in het onderzoek zijn echt hoopgevend”, aldus Valkeneer.

De procureur-generaal stelt nog een bijkomende voorwaarde: hij raadt de invoering van een wet op spijtoptanten aan. “Indien iemand naar rechter Michel zou stappen en verklaren dat hij een voertuig had geleverd of wapens verborgen had die bij de moorden gebruikt werden, dan heeft zij geen andere keuze dan hem aan te houden. Het is dus evident dat medeplichtigen informatie zouden geven, indien men hen kan beloven dat ze niet vervolgd zullen worden en ze beschermingsmaatregelen krijgen in ruil voor die informatie.”

Bron » De Morgen