Steun voor verlengen termijn Bende van Nijvel

Het zal wellicht niet meer mogelijk zijn om nog een proces te houden over de Bende van Nijvel. De zaak verjaart immers op 10 november 2015. De procureur-generaal van Luik, Christian De valkeneer, roept de toekomstige regering daarom op om zich over de kwestie te buigen. Zowel minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) als CDH steunen de oproep.

De Valkeneer deed zijn oproep op de persconferentie naar aanleiding van de recente aanhouding in het onderzoek. De aanhouding dinsdag van een verdachte in het dossier rond de Bende van Nijvel houdt de verjaring, bij wet vastgelegd op 30 jaar, niet tegen. Volgens De Valkeneer is het zelfs weinig waarschijnlijk dat er nog een assisenproces gehouden kan worden voordat de termijn wordt bereikt. Eén van de redenen hiervoor is het onderzoekswerk dat nog verricht moet worden.

De Luikse procureur-generaal pleitte enkele weken geleden reeds voor een verlenging van de verjaringstermijn van 30 naar 40 jaar, als het gaat over zwaarwichtige feiten. In een interview met De Standaard zegt Eddy Vos, de speurder die tot twee jaar geleden het onderzoek leidde, er aan te twijfelen of het voor de verjaring nog mogelijk is tot een proces te komen. “Politici moeten nu eens A of B zeggen, of men de termijn verlengt of niet. Als de verjaringstermijn niet verlengd wordt, zullen we alleen maar een blik kunnen werpen op wat er mogelijk ooit gebeurd is.”

Aftredend minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) is de oproep van de procureur-generaal van Luik niet ongenegen. ‘We hebben na de verkiezingen anderhalf jaar om de verjaringstermijn te wijzigen’, zei Turtelboom op de VRT-radio. ‘Als er nieuwe stappen zijn in deze zaak, zoals vandaag, moeten we die met beide handen grijpen om dit collectief trauma voor ons land op te lossen.’

‘We zullen voorbereidende teksten maken, zodat men vrij snel na de verkiezingen, en uiteraard na aanwijzingen van het parket, de verjaringstermijn kan verlengen’, zei Turtelboom nog, die zich eerder ook al in die zin uitliet. Kamerfractieleider van CDH, Catherine Fonck, wil dat de volgende Kamer van Volksvertegenwoordigers zo snel mogelijk werk maakt van de verjaringstermijn voor strafbare feiten van 30 tot 40 jaar. Ze doet haar voorstel naar aanleiding van de recente ontwikkelingen in het dossier van de Bende van Nijvel.

Bron » De Standaard