Bernard Cheynel: “Ik heb de PS vier miljoen euro smeergeld betaald”

Een Franse tussenpersoon, Bernard Cheynel, bevestigt in een boek dat hij smeergeld heeft betaald voor wapencontracten. In het boek zegt Cheynel dat hij in het verleden ongeveer 4 miljoen euro heeft betaald aan de PS in het dossier van het vernieuwingsprogramma Sagem-Mirsip van de gevechtsvliegtuigen Mirage V. Dat schrijft de krant Le Soir vandaag.

Cheynel beschuldigt onder meer wijlen PS-voorzitter Guy Spitaels, maar ook gewezen minister van Defensie Guy Coëme en Merry Hermanus. Die twee laatsten ontkennen de beschuldigingen. Ook de voormalige kabinetschef van Coëme, Jean-Louis Mazy, wordt genoemd.

Volgens Cheynel werd in het contract van Sagem-Mirsip ter waarde van 100 miljoen euro een commissie van 4 à 5 procent betaald. De betaling verliep via Sabca, het Belgische bedrijf dat voor de helft in handen is van het Franse concern Dassault.

Het Belgische gerecht heeft lang gedacht dat er in het dossier smeergeld is betaald, maar de onderzoeksrechters zijn er nooit in geslaagd om dat hard te maken. Het dossier verjaarde in 2008.

Bron » De Morgen

Procureur De Valkeneer smeekt politiek om uitstel verjaring

De Luikse procureur-generaal Christian De Valkeneer smeekt de politiek om begrip. “Tegen 10 november 2015, de huidige datum van verjaring, kan ik onmogelijk alle sporen onderzoeken. Een eenvoudige wetswijziging en de goedkeuring van het parlement, meer hebben wij niet nodig.”

“De hoop is reëel dat de speurders het raadsel van de Bende van Nijvel na al die jaren toch nog kunnen oplossen”, zegt Christian De Valkeneer. “Maar daar hebben ze tijd voor nodig. Meer tijd dan het anderhalve jaar dat hen nog rest alvorens iemand kan opstaan en zeggen: ‘Ik was erbij’, zonder ooit nog vervolgd te worden.”

“Laat dus de verjaringstermijn voor misdaden die met levenslang bestraft kunnen worden verlengen van 15 jaar (met een mogelijke verlenging van nog eens 15 jaar), naar tweemaal 20 jaar. Er is alleen een wetswijziging voor nodig die elk parlementslid met een eenvoudig voorstel in gang kan steken. Dat kan morgen al, of ander meteen na de verkiezingen.”

Waar die ‘reële hoop’ van de Bende-speurders op gebaseerd is, wil De Valkeneer niet kwijt. “Maar de tijd kan ook in ons voordeel tikken. Dertig jaar na datum kan de vrees voor represailles bij getuigen of zelfs personen die in het Bende-verhaal een tweederangsrol gespeeld hebben, wegebben en hen aansporen om toch nog met informatie over de brug te komen. Wij moeten daarvoor de tijd gunnen.”

De nabestaanden van slachtoffers van de Bende van Nijvel reageren zeer uiteenlopend op de oproep van Christiaan de Valkeneer. Sommigen klinkt het als muziek in de oren. “Ik ga nog een stap verder. Zulke dossiers zouden nooit mogen verjaren”, zegt Patricia Finné. Haar vader werd doodgeschoten op 27 september 1985 in Overijse.

Niet alle nabestaanden delen haar mening. “Ik denk dat zo’n verlenging niet nodig is. Tenzij de speurders echt dicht bij de ontknoping staan. Dat gevoel hebben wij echter niet, ook niet na de laatste vergadering met de onderzoekers”, zegt Nathalie Palsterman. Haar vader was een van de acht dodelijke slachtoffers van de laatste Bende-raid in Aalst.

Zelfs de Bende-speurders zelfs onthalen de oproep van De Valkeneer op gemengde gevoelens. éDankzij enkele nieuwe gegevens zijn wij erin geslaagd twee of drie concrete onderzoekspistes op te bouwen. Die kunnen ons daadwerkelijk de oplossing van het raadsel opleveren, daar zijn wij rotsvast van overtuigd. Wij missen tot dusver echter dat ene element, dat ons vertelt welke piste de juiste is. Zolang wij dat element missen, zien wij niet meteen in waarom wij meer tijd zouden vragen om het onderzoek af te ronden.”

Bron » Het Nieuwsblad

Secret levé sur le terrorisme des années de plomb

Les archives des procès de huit attentats survenus pendant les années de plomb viennent d’être déclassifiées sur décision du gouvernement. Une première dans l’histoire de la République italienne. C’est la plus grande déclassification d’archives de l’histoire de la République italienne, a annoncé le gouvernement.

Le président du Conseil, Matteo Renzi, a signé mardi 22 avril une directive qui rend les actes des procès de huit attentats survenus durant les années de plomb [1960-1980] consultables par les journalistes, historiens et tout citoyen qui le réclame.

Les faits sanglants de Piazza Fontana (Milan, 1969, 17 morts), Piazza della Loggia (Brescia, 1974, 8 morts) ou encore de la gare de Bologne (1969, 85 morts) pourront entre autres faire l’objet de nouvelles recherches. Comme le précise La Repubblica, les documents concernés par le décret n’étaient toutefois pas classés secret défense – ils étaient soumis à quatre niveaux de confidentialité.

Cette décision de Matteo Renzi a été saluée par une grande majorité de la classe politique et par les associations de victimes. Une voix discordante s’est toutefois fait entendre, celle de Beppe Grillo. Le leader du Mouvement 5 étoiles y voit un “bluff médiatique”, affirmant que ce qui sera rendu public l’était déjà depuis des années.

Qu’il plaise ou pas, ce geste est évidemment une manière pour Matteo Renzi de montrer qu’il souhaite rompre avec la culture du secret de ses prédécesseurs et afficher sa volonté de transparence, souligne Il Secolo XIX.

Caractérisée par des conflits mémoriels, cette période de l’histoire italienne a provoqué un traumatisme dans la société. Pendant près de vingt ans, l’Italie a été le théâtre d’actes de violence politique d’une rare intensité. Or les responsables de certains attentats ou actes de violence n’ont jamais été inquiétés. L’ouverture de ces archives pourrait, à terme, donner lieu à l’ouverture de nouvelles enquêtes judiciaires et de nouveaux procès.

Bron » Courrier International

Procureur-generaal vraagt 10 extra jaren voor onderzoek Bende van Nijvel

De procureur-generaal van Luik, Christian De Valkeneer, stelt vandaag in La Libre Belgique voor om de verjaringstermijn in het dossier van de Bende van Nijvel op te trekken van 30 naar 40 jaar. Nu wordt de verjaring bereikt in november 2015.

De Valkeneer is de procureur-generaal bevoegd voor het dossier van de Bende van Nijvel. Sinds juli 2013 ziet hij erop toe. “Ik pleit ervoor om de verjaring op te trekken tot 20 jaar voor alle misdrijven waarvoor een levenslange celstraf mogelijk is”, stelt hij, en dat niet alleen in dit bepaalde dossier. Zoals de wet nu reeds voorziet dat de verjaringstermijn verdubbeld kan worden (nu dus tweemaal 15 jaar), zou de verjaringstermijn dus verlengd worden tot 40 jaar, indien het voorstel van de procureur-generaal gevolgd wordt.

Dit zou voor het bendedossier de verjaardatum uitstellen naar november 2025. “Tegen die datum kunnen we veronderstellen dat het merendeel van de daders overleden is of zeer oud zal zijn. Men zou zo dus kunnen aantonen dat er alles aan gedaan is om hen te ontmaskeren. Nu is dat nog niet het geval. De evoluties in het onderzoek zijn echt hoopgevend”, aldus Valkeneer.

De procureur-generaal stelt nog een bijkomende voorwaarde: hij raadt de invoering van een wet op spijtoptanten aan. “Indien iemand naar rechter Michel zou stappen en verklaren dat hij een voertuig had geleverd of wapens verborgen had die bij de moorden gebruikt werden, dan heeft zij geen andere keuze dan hem aan te houden. Het is dus evident dat medeplichtigen informatie zouden geven, indien men hen kan beloven dat ze niet vervolgd zullen worden en ze beschermingsmaatregelen krijgen in ruil voor die informatie.”

Bron » De Morgen

Sp.a tegen verjaring moorden in georganiseerde misdaad

Sp.a-voorzitter Bruno Tobback wil dat moorden in zaken van grote georganiseerde misdaad niet langer kunnen verjaren. Dat antwoordde hij op een vraag van een dochter van een slachtoffer van de Bende van Nijvel, zo staat vandaag te lezen in La DH/Les Sports.

De Vlaamse sociaaldemocraten willen de verjaring afschaffen voor alle moorden gepleegd door bendes en criminele organisaties. “En omdat het gaat om een procedurewet, zou dat onmiddellijk toegepast kunnen worden, met inbegrip voor de bende van Nijvel”, antwoordt Tobback aan Patricia Finné.

Deze dochter van een slachtoffer van de Bende van Nijvel publiceerde in maart een open brief aan het adres van de politieke wereld, waarin ze de aandacht vestigde op de dreigende verjaring van de moordpartijen die in de jaren tachtig 28 mensenlevens kostten.

Veel respons kreeg Finné naar eigen zeggen niet. Slechts vier of vijf parlementsleden beantwoordden de brief. MR-voorzitter Charles Michel had eerder wel al laten verstaan dat hij voorstander is van uitstel van de verjaring in het dossier van de Bende van Nijvel en daartoe een wetsvoorstel zou indienen in de Kamercommissie Justitie.

Bron » Het Laatste Nieuws