Procureur De Valkeneer smeekt politiek om uitstel verjaring

De Luikse procureur-generaal Christian De Valkeneer smeekt de politiek om begrip. “Tegen 10 november 2015, de huidige datum van verjaring, kan ik onmogelijk alle sporen onderzoeken. Een eenvoudige wetswijziging en de goedkeuring van het parlement, meer hebben wij niet nodig.”

“De hoop is reëel dat de speurders het raadsel van de Bende van Nijvel na al die jaren toch nog kunnen oplossen”, zegt Christian De Valkeneer. “Maar daar hebben ze tijd voor nodig. Meer tijd dan het anderhalve jaar dat hen nog rest alvorens iemand kan opstaan en zeggen: ‘Ik was erbij’, zonder ooit nog vervolgd te worden.”

“Laat dus de verjaringstermijn voor misdaden die met levenslang bestraft kunnen worden verlengen van 15 jaar (met een mogelijke verlenging van nog eens 15 jaar), naar tweemaal 20 jaar. Er is alleen een wetswijziging voor nodig die elk parlementslid met een eenvoudig voorstel in gang kan steken. Dat kan morgen al, of ander meteen na de verkiezingen.”

Waar die ‘reële hoop’ van de Bende-speurders op gebaseerd is, wil De Valkeneer niet kwijt. “Maar de tijd kan ook in ons voordeel tikken. Dertig jaar na datum kan de vrees voor represailles bij getuigen of zelfs personen die in het Bende-verhaal een tweederangsrol gespeeld hebben, wegebben en hen aansporen om toch nog met informatie over de brug te komen. Wij moeten daarvoor de tijd gunnen.”

De nabestaanden van slachtoffers van de Bende van Nijvel reageren zeer uiteenlopend op de oproep van Christiaan de Valkeneer. Sommigen klinkt het als muziek in de oren. “Ik ga nog een stap verder. Zulke dossiers zouden nooit mogen verjaren”, zegt Patricia Finné. Haar vader werd doodgeschoten op 27 september 1985 in Overijse.

Niet alle nabestaanden delen haar mening. “Ik denk dat zo’n verlenging niet nodig is. Tenzij de speurders echt dicht bij de ontknoping staan. Dat gevoel hebben wij echter niet, ook niet na de laatste vergadering met de onderzoekers”, zegt Nathalie Palsterman. Haar vader was een van de acht dodelijke slachtoffers van de laatste Bende-raid in Aalst.

Zelfs de Bende-speurders zelfs onthalen de oproep van De Valkeneer op gemengde gevoelens. éDankzij enkele nieuwe gegevens zijn wij erin geslaagd twee of drie concrete onderzoekspistes op te bouwen. Die kunnen ons daadwerkelijk de oplossing van het raadsel opleveren, daar zijn wij rotsvast van overtuigd. Wij missen tot dusver echter dat ene element, dat ons vertelt welke piste de juiste is. Zolang wij dat element missen, zien wij niet meteen in waarom wij meer tijd zouden vragen om het onderzoek af te ronden.”

Bron » Het Nieuwsblad