“Volgende regering moet zich over verjaring buigen”

In het onderzoek naar de Bende van Nijvel, dat bijna verjaard is, is een Brusselaar van om en bij de 70 jaar aangehouden. De zaak zal verjaren op 10 november 2015. Na 29 jaar is een verdachte in de zaak van de Bende van Nijvel aangehouden. Hij zou als dader en mededader betrokken geweest zijn bij de eerste golf van misdaden van de bende en indirect betrokken bij de tweede golf. De speurders zijn via verklaringen van een Fransman begin 2014 tot bij de verdachte gekomen.

De opgepakte Brusselaar is geen onbekende voor het gerecht. De verdachte zou de Fransman een en ander hebben toevertrouwd, maar ontkent nu de feiten. Wel werd hij in 1997 al door drie mensen herkend op basis van een robotfoto. Twee van hen zijn inmiddels overleden. De DNA-analyse kon destijds zijn betrokkenheid echter niet bevestigen. Met nieuwere technieken kan dat nu mogelijk wel.

De man, een Brusselaar, wordt ervan verdacht deelgenomen te hebben aan de aanslagen van de Bende, zeiden procureur des Konings Pierre Magnien van Charleroi en de procureurs-generaal van Luik en Bergen, Christian De Valkeneer en Ignacio de la Serna. De verdachte is bekend bij het gerecht voor ernstige feiten. Hij zat ook al in de cel, maar niet op het moment van de aanslagen van de Bende.

Hij wordt nu onderworpen aan een psychologische analyse om leugens te vermijden. “Het onderzoek gaat voort à charge en à decharge en andere sporen worden nog steeds onderzocht”, luidt het.

De Bende-zaak zal verjaren op 10 november 2015. Daardoor zal het wellicht niet meer mogelijk zijn nog een proces te houden. Procureur-generaal van Luik, Christian De valkeneer, riep de toekomstige regering op zich over de kwestie te buigen. De aanhouding houdt de verjaring, bij wet vastgelegd op 30 jaar, niet tegen.

Volgens De Valkeneer is het weinig waarschijnlijk dat er nog een assisenproces gehouden kan worden voordat de termijn wordt bereikt, onder meer door het onderzoekswerk dat nog moet worden verricht. Enkele weken terug pleitte De Valkeneer al voor een verlenging van de verjaringstermijn van 30 naar 40 jaar.

De Bende van Nijvel pleegde in 1982, 1983 en 1985 in België een reeks overvallen en moorden waarbij in totaal 28 doden vielen. De bende werd tot op heden niet ontmaskerd. In 1985 pleegde de bende een reeks bloedige roofovervallen op supermarkten van de Delhaize-keten. De laatste overval, op zaterdag 9 november 1985 in Aalst, was het bloedigst en kostte acht mensen het leven.

Bron » Knack