Dringend nood akkoord tussen Staatsveiligheid en politie

De Staatsveiligheid en de politie hebben in deze tijden van terrorisme nog altijd geen samenwerkingsakkoord gesloten. Dat is een grote tekortkoming, stelt het Comité I in zijn nieuw jaarverslag, dat De Tijd kon inkijken.

Zowel de Staatsveiligheid als de militaire inlichtingendienst hebben nog altijd geen samenwerkingsakkoord gesloten met de federale en de lokale politie, dat regels moet vastleggen om gegevens uit te wisselen tussen de politie en de inlichtingendiensten.

Het Comité I, dat toeziet op onze inlichtingendiensten, wijst op “het grote belang” van zo’n akkoord tussen de belangrijkste spelers in de strijd tegen het terrorisme en noemt het uitblijven van een akkoord “zonder twijfel een tekortkoming in ons veiligheidssysteem”.

Regels

Het Comité I vraagt daarnaast nadrukkelijk aan de regering om regels op te stellen voor de samenwerking tussen onze diensten en de buitenlandse inlichtingendiensten. Dat die er nog steeds niet zijn “is niet langer aanvaardbaar, gelet op de verregaande samenwerking in de strijd tegen het terrorisme”, klinkt het.

‘Memorandum of Understanding’

Bij Staatsveiligheid klinkt het dat de dienst “intussen een ‘memorandum of understanding’ heeft gesloten met de federale gerechtelijke politie van Brussel om onze samenwerking, onder andere in de strijd tegen het terrorisme, te verbeteren.”

Bron » De Morgen