Afkoopwet is al maanden ongrondwettelijk, maar werd wel nog toegepast

Openbare aanklagers mogen in principe al vijf maanden niet meer onderhandelen om een proces te laten afkopen. Maar in Gent is de afkoopwet nog wel toegepast voor ex-schepen Guy Serraes.

Op 26 oktober heeft de correctionele rechtbank in Oost-Vlaanderen Serraes (Open Vld) een zaak rond belangenvermenging met een overheidsopdracht voor Ernst & Young afgekocht via een minnelijke schikking van 25.000 euro.

In juni oordeelde het Grondwettelijk Hof nochtans dat de afkoopwet of ‘de wet op verruimde minnelijke schikking’ ongrondwettelijk was. Rechters kunnen namelijk niet controleren of de deal met de openbaar aanklager aanvaardbaar is. Meteen na het arrest liet minister van Justitie Koen Geens (CD&V) weten dat hij de wet zou aanpassen.

Maar vandaag is dat nog altijd niet gebeurd. Om op veilig te spelen, gaf het college van procureurs-generaal dan ook de instructie aan alle magistraten om geen nieuwe onderhandelingen rond de afkoopwet meer te voeren.

Ontoereikend?

Lapt Oost-Vlaanderen die opdracht dan aan zijn laars? Niet volgens Gents magistraat Frank Schuermans. In een bijdrage in De Juristenkrant die vandaag verschijnt, schrijft hij dat er in de zaak wel degelijk rekening is gehouden met de kritiek van het Grondwettelijk Hof. De rechters hebben meer controle mogen uitoefenen.

Schuermans: “Het vergt ongetwijfeld meer werk en inspanning om de rechter te overtuigen van de aanwezigheid van de toetsingscriteria, maar dat moet dan maar, en voor de maatschappelijke aanvaarding is dat maar best ook.”

Schuermans benadrukt wel dat het om een lopende zaak gaat. Voor nieuwe rechtszaken wil hij gewoon wachten op de correcties die minister Geens zal aanbrengen aan de afkoopwet.

Jan Nolf, een oud-vrederechter die net een bijzonder kritisch boek uitbracht over de afkoopwet, is het hier niet mee eens. “Ik heb het vonnis van de Gentse rechter gelezen en kan alleen maar oordelen dat hij geen controle heeft uitgevoerd op het werk van de magistraten. Zijn vonnis is totaal ontoereikend. Hij abdiceert zijn macht.”

Bron » De Morgen