Alweer een proces-Cools

De moord is opgelost en de daders zijn al gestraft. Toch start vandaag in Namen voor de derde keer een assisenproces over de moord op PS-topman André Cools (63). Voor dit derde proces zijn maar liefst vijf weken uitgetrokken. Dat is iets minder dan voor de voorbije twee asissenprocessen. Vijfentwintig jaar nadat de PS-politicus werd neergeschoten, is een deel van de getuigen overleden.

Twee beschuldigden staan terecht. Richard Taxquet (59), de ex-politieman die het tot privésecretaris schopte van wijlen PS-minister Alain Van der Biest, werd in 2004 veroordeeld tot twintig jaar cel als opdrachtgever van de moord.

Domenico ‘Mimo’ Castellino (61) werd al twee keer veroordeeld. Een eerste keer bij verstek in 2004, toen in totaal zes betrokkenen werden veroordeeld. Nadat de voortvluchtige Castellino twee jaar later bij een routinecontrole in Duitsland tegen de lamp liep, kreeg hij een tweede proces in 2007. Op dat assisenproces bis werd hij veroordeeld tot 20 jaar cel als chauffeur van de daders.

De moord zette ons land in de jaren negentig in rep en roer. In het onderzoek naar de moord kwamen een aantal corruptieschandalen aan het licht, waaronder de Agusta-affaire. De schandalen zouden leiden tot de veroordeling van vooraanstaande socialistische politici als Guy Spitaels en Willy Claes.

Arrest-Taxquet

Dat er nu een derde assisenproces komt, is het gevolg van een arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op 13 januari 2009 – het befaamde arrest-Taxquet dat het Belgische rechtssysteem op de helling zette.

Richard Taxquet werd veroordeeld op basis van de verklaringen van een anonieme getuige. Hij wilde weten wat de motivatie voor zijn veroordeling was, en of de jury zich alleen baseerde op de informatie van die anonieme getuige. Zijn advocaten trokken naar Straatsburg, waar het Europees Hof oordeelde dat hij geen eerlijk proces gekregen had omdat de uitspraak niet werd gemotiveerd. Dat gebeurde vroeger niet in België, maar sinds de uitspraak van het Europees Hof worden alle schuldverklaringen van het assisenhof uitvoerig uitgelegd.

In 2011 beval het Hof van Cassatie een nieuw proces. Dat dit nog zo lang op zich liet wachten, komt omdat Castellino dezelfde weg bewandelde. Met in 2013 hetzelfde resultaat. De twee zijn inmiddels op vrije voeten. Door het arrest van het Hof van Cassatie zijn ze bovendien allebei officieel onschuldig. Zijn advocaat zei in 2011 dat Taxquet een ‘gebroken man’ is, ‘die jaren in de gevangenis heeft gezeten en zijn waardigheid wil terugvinden’.

Het is afwachten hoe dit derde assisenproces zal verlopen. In Franstalige media lieten de advocaten van de beschuldigden al weten dat ze meteen zullen vragen om het proces stil te laten leggen, omdat de redelijke termijn overschreden is.

Beschuldigende vinger

Taxquet heeft altijd zijn onschuld staande gehouden, maar wees met een beschuldigende vinger in de richting van zijn baas, Alain Van der Biest, die ook verdacht werd van de moord. André Cools, toen nog altijd de sterke man van de PS in Luik, wou Van der Biest wippen als gewestminister. Van der Biest pleegde vlak voor het eerste assisenproces zelfmoord.

Volgens de openbare aanklager was Taxquet voor zijn motieven gedreven door zijn carrière in de politiek. ‘Hij wist dat indien Alain Van der Biest als minister zou verdwijnen, ook zijn rol was uitgespeeld’, aldus de aanklager op het eerste proces.

Domenico Castellino heeft zijn aandeel wel bekend en wees ook de plek aan waar hij het moordwapen in de Ourthe gooide.

Bron » De Standaard