Wie doodde in ’91 de politicus André Cools?

Vandaag is het nieuwe assisenproces over de moord op politicus André Cools (PS) begonnen, ondertussen 26 jaar geleden. In 2004 kregen Richard Taxquet en Domenico Castellino een celstraf tot twintig jaar, vier anderen moesten vijf jaar de cel in. Maar volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens kregen de eerste twee geen eerlijk proces. Nu volgt er een derde proces.

De aanklachten moeten onontvankelijk verklaard worden. Dat is de hoofdthese die de advocaten van de verdediging, Alexandre Wilmotte en Philippe Leloup, vandaag op de eerste dag van het nieuwe proces-Cools aanvoerden.

Domenico Castellino (61) en Richard Taxquet (59) moeten zich voor het hof van assisen van Namen verantwoorden voor hun deelname aan de moord op André Cools. De minister van Staat en burgemeester van Flémalle werd op 18 juli 1991 vermoord. Het hof zal normaal gesproken morgen om 9 uur in een arrest bepalen of ze de argumenten van de verdediging volgt. Dit proces is het derde proces voor een Belgisch hof van assisen in verband met de moord op PS-kopstuk André Cools.

Nog voor de voorlezing van de akte van beschuldiging door de advocaat-generaal, die normaal het assisenproces opent, voerden de advocaten Wilmotte en Leloup meerdere schendingen aan, onder meer de schending van de rechten van de verdediging, het recht op het vermoeden van onschuld, het recht op een eerlijk proces of nog het recht op bijstand van een advocaat in alle fases van de procedure.

Het hof stelt deze namiddag een arrest op en zal morgen om 9 uur bekendmaken of het, zoals de verdediging aanvoert, van oordeel is dat de vervolgingen onontvankelijk zijn.

Bron » De Morgen