Chronologisch: zo verliep het onderzoek naar C.B. dit jaar

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft in de Kamer meer duiding gegeven bij het onderzoek naar de piste dat de ondertussen ex-rijkswachter C.B. de ‘Reus’ van de Bende van Nijvel was.

22 februari 2017: Volgens Geens is er op 22 februari van dit jaar bij het gerecht een pv opgesteld waarin staat dat slachtoffer David Van de Steen gecontacteerd was door een persoon die hem inlichtte over de broer van ex-rijkswachter C.B. Die had volgens zijn broer op zijn sterfbed in 2015 duidelijk gemaakt dat hij deel uitmaakte van de Bende van Nijvel.

David Van de Steen overleefde de laatste roofoverval van de Bende van Nijvel op de Delhaize van Aalst op 9 november 1985. Hij was toen negen jaar oud en zijn beide ouders en zus kwamen om het leven.

24 februari 2017: De persoon die David Van de Steen inlichtte over de bekentenis van de rijkswachter aan zijn broer, wordt verhoord. Het gaat om Marc Van Damme, die gisteren ook in de media getuigde.

28 februari 2017: De broer van de overleden ex-rijkswachter C.B. wordt verhoord. Aan de speurders bevestigde hij dat zijn broer duidelijk heeft gemaakt dat hij heeft deelgenomen aan de feiten van de Bende van Nijvel en dat de Groep Diane, de elite-eenheid van de rijkswacht, betrokken was.

6 maart 2017: De voormalige vriendin van C.B. wordt verhoord. Zij zegt aan de speurders dat B. nooit tegen haar over zijn deelname aan de Bende van Nijvel heeft gesproken. In november 2016 vertelt de broer van de ex-rijkswachter wel over de bekentenis aan de ex-vriendin.

Ondertussen hebben de speurders in het lijvige dossier van de Bende van Nijvel een spoor van C.B. teruggevonden dat dateert van na de robotfoto’s van 1997. Marc Van Damme herkent B. dan al.

15 maart 2017: Het personeelsdossier van C.B. wordt opgevraagd. Daaruit blijkt dat hij op 26 september 1985, een dag voor de dubbele overval van Overijse en Eigenbrakel waarbij acht doden vallen, vrijgesteld van dienst wordt bij de rijkswachtbrigade van Aalst wegens blessure aan de voet.

Na de aanslag in Eigenbrakel zal een van de getuigen zeggen dat een van de daders Frans sprak met een Vlaams accent. C.B. was een Nederlandstalige die perfect Frans sprak, gaf Geens nog mee.

13 april 2017: De broer van ex-rijkswachter C.B. wordt opnieuw verhoord en blijft bij zijn eerste verklaring.

Mei 2017: Ook bij het derde verhoor bevestigt de broer van de ex-rijkswachter de deelname van C.B. aan de Bende van Nijvel.

12 juni 2017: Het medische dossier van B. wordt in beslag genomen, waaruit blijkt dat hij op 26 september 1985 een ongeval had en op 11 oktober 1985 een breuk opliep.

Ondertussen is ook duidelijk geworden dat er al in 2000 een speekseltest en vingerafdrukken werden afgenomen bij B. De vergelijking met materiaal dat werd gevonden bij de aanslagen van de Bende, was negatief. Ook een genetische analyse die dit jaar is uitgevoerd, geeft geen positief resultaat.

Ook de computer van C.B. is dit jaar onderzocht. “Tijdens zijn levensjaren had de rijkswachter samengewoond met een man die zijn computer overkreeg na zijn overlijden. Die computer is in beslag genomen en doorzocht, maar er is geen enkel nuttig document op teruggevonden.”

Het gerecht heeft bovendien vrienden en ex-collega’s van C.B. geïdentificeerd en ondervraagd en werd een caravan doorzocht die zijn vriendin voor hem kocht, zonder een spoor terug te vinden.

“De piste van de ex-rijkswachter is ongetwijfeld interessant”, zo sloot Geens zijn uiteenzetting af. “Er zullen altijd believers en non-believers zijn. We mogen geen overdreven verwachtingen koesteren, maar elke steen moet wel worden omgedraaid.”

Bron » De Morgen