Waarom duiken Rijkswachters op in het Bendedossier?

Ex-lid van de speciale rijkswachteenheid Groep Diane en naar eigen zeggen betrokken bij de Bende van Nijvel: Chris B. lijkt de verpersoonlijking van een van de theorieën over de motieven van de Bende.

1. Wat houdt die piste in?

Die komt neer op de ‘strategie van de spanning’. ‘Het zou kunnen dat sommige rijkswachters begin jaren 80 via brutale overvallen een regime wilden uitlokken dat meer autoritair was’, zegt Tony Van Parys. De gewezen CD&V-politicus was in 1997 voorzitter van de tweede parlementaire ­onderzoekscommissie naar de Bende, die inzage had in het gerechtelijk dossier. Van ­Parys: ‘Die rijkswachters zouden een sfeer hebben willen creëren die de publieke opinie zou doen verlangen naar een rechtser beleid dan op dat ogenblik het geval was.’

2. Hebben Bendespeurders in de jaren 80 die piste ­onderzocht?

De onderzoekscel in Dendermonde (die het dossier tot 1990 in handen had) ging na in hoeverre rijkswachters waren betrokken bij de extreemrechtse groepering Westland New Post, die in verband wordt gebracht met de Bende van Nijvel. Dat leverde volgens de onderzoekscommissie geen concrete aanwijzingen op. Ook de theorie dat de rijkswacht in haar geheel in de jaren 70 en 80 van plan was om een staatsgreep te plegen, is nooit onderbouwd geweest. Toch gingen bij Van Parys afgelopen weekend belletjes rinkelen, toen het nieuws over ex-rijkswachter Chris B. bekend raakte. ‘Een van de aspecten die nooit goed zijn onderzocht, is de wapendiefstal bij de Groep Diane in 1982’, vindt hij bijvoorbeeld.

3. Wat gebeurde er tijdens die diefstal?

In de oudejaarsnacht van 1981 pleegden inbrekers een onwaarschijnlijke roof op de kazerne van de Groep Diane, in Etterbeek. Ze gingen aan de haal met onder meer moderne mitrailleurs van de speciale eenheid van de rijkswacht. De diefstal was een serieuze blamage. Meteen werd vermoed dat de daders zelf deel uitmaakten van de speciale eenheid, of op zijn minst info van binnenuit kregen.

Het onderzoek kwam in handen van de Brusselse BOB, de onderzoeksafdeling van de rijkswacht. ‘Het staat buiten kijf dat dit onderzoek zich niet heeft toegespitst op (ex-) rijkswachters die extreemrechtse sympathieën hadden’, betreurde de onderzoekscommissie naar de Bende. ‘De vraag is of een of meer leden van de BOB het onderzoek niet hebben gemanipuleerd.’

‘En als je over de Brusselse BOB van die periode spreekt, moet je het hebben over Bouhouche en Beijer’, zegt Van Parys. Dat duo duikt meermaals op in het Bendedossier. Beijer zou naar eigen zeggen zelfs achter de diefstal zitten.

4. De naam van Chris B. staat intussen bijna twintig jaar in datzelfde dossier. Waarom is daar niets mee gedaan?

Zijn naam werd in 1998 toegevoegd aan het dossier. Op dat moment was hij een van de vele honderden namen, die op basis van duizenden tips waren verzameld. ‘Nu kijkt iedereen naar die informatie met de kennis die we vandaag hebben’, vindt Van Parys. ‘Je moet daarmee oppassen.’

5. Wordt het geen tijd om het dossier vanuit Charleroi naar Vlaanderen te halen?

Onder anderen advocaat Jef Vermassen en de Aalsterse N-VA-politici Sarah Smeyers en Christoph D’Haese hebben daarvoor gepleit. Een verhuizing zou inhouden dat een team zich (opnieuw) jarenlang moet inwerken. ­Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) geeft vandaag een verklaring over het dossier en mag vanmiddag in het parlement enkele pittige vragen verwachten.

Bron » De Standaard