Drie decennia vruchteloos gezocht, en dan vinden drie tieners plots kisten met wapens. Hoe is zoiets mogelijk?

Al drie decennia wordt met man en macht gezocht naar de Bende van Nijvel, en al die tijd werd amper concreet bewijsmateriaal gevonden. En dan vinden drie Vlaamse tieners plots twee metalen kisten vol wapens. Hoe is zoiets mogelijk? En wat kan die vondst ons nu allemaal leren?

Wat zal er gebeuren met de gevonden dozen?

De metalen dozen met munitie en wapens zullen door het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) aan proeven onderworpen worden. Men wil vooral achterhalen wanneer de dozen in het kanaal gedumpt werden. Soortgelijk metaal zal in een lab in identiek kanaalwater gedompeld worden en de inwerking van het water zal worden bestudeerd. Hetzelfde zal gebeuren met de plasticverpakking waarin de wapens gewikkeld werden. Ook zal getracht worden de herkomst van zowel de metalen dozen als de plasticverpakking te achterhalen.

Wat zal gebeuren met de gevonden wapens?

Op een testbank worden ze aan een vuurproef onderworpen. Voor de riotgun zal het spoor van de slagpin op het slaghoedje van het jachtpatroon moeten zeggen of het wapen bij Bende-overvallen is gebruikt. Van de revolver kan uit het serienummer blijken of hij deel uitmaakte van de buit van de overval bij wapenhandelaar Dekaise. Een schiettest kan uitmaken of het wapen door de Bende werd gebruikt. Als de strepen van de loop op de kogel/huls overeenstemmen met teruggevonden kogels is het een match. De herkomst van de munitie kan dankzij de lotnummers – kenmerken van de fabriek – bepaald worden. Dan kan ook de afnemer achterhaald worden.

Kunnen deze voorwerpen nog DNA of vingerafdrukken bevatten?

Als ze vele jaren in het kanaal hebben gelegen, is de kans erg klein, gezien de hoge zuurtegraad van het water. Op het kogelwerende vest dat in 1986 werd opgevist, vonden de speurders nog DNA. Wat het NICC deed besluiten dat het hoogstens 10 dagen vóór de ontdekking in het water werd gegooid, niet een jaar voordien. Er bestaat een klein voorbehoud wat de teruggevonden wapens betreft omdat die in de kist ook nog in een plastic zak gewikkeld waren.

Opnieuw een vondst in het kanaal naast het Bois de la Houssière. Toeval?

Zeker niet. Bois de la Houssière, naast het hellend vlak van Ronquières, wordt beschouwd als de ‘comfortzone’ van de Bende van Nijvel. De leden oefenden er met wapens, dropten er onbruikbare delen van hun buit, staken er een van hun Golf GTI’s in brand. Ze zouden er zelfs een van hun leden hebben begraven.

Konden de dozen met wapens niet eerder gevonden worden?

In 2004 zetten de Cel Vermiste Personen en het Disaster Victim Identification Team van de federale politie een grote opkuis van het kanaal Brussel-Charleroi op het getouw met gebruik van een sonarboot. “Als die dozen daar lagen, kan de sonar ze hebben opgemerkt, voor zover ze niet onder het slib bedolven lagen. Maar toen werd specifiek naar auto’s gezocht. Het signaal van de dozen zal niet overeengestemd hebben met het volume van een auto. En bijgevolg niet verder zijn onderzocht.”

Bron » Het Nieuwsblad