Dertien zelfdodingen in Belgische gevangenissen in 2017

In de loop van 2017 zijn er in de Belgische gevangenissen 13 zelfdodingen door gedetineerden geregistreerd. Dat zijn er meer dan de 12 zelfdodingen in 2016, maar minder dan in 2015 en 2014, toen respectievelijk 16 en 18 zelfdodingen geregistreerd werden. Dat is vernomen bij Kathleen Vandevijver, woordvoerster van het gevangeniswezen.

Van de 13 gedetineerden die zich in 2017 van het leven beroofden waren er 3 opgesloten in voorarrest, 7 veroordeeld en 3 geïnterneerd. Beklaagden vormden de voorbije jaren echter telkens de meerderheid. In 2014 ging het om 13 van de 18 betrokkenen, in 2015 om 10 van de 16 en in 2016 om 6 van de 12. Ook het aantal geïnterneerden ligt iets hoger dan de voorbije jaren. In de periode 2014-2016 beroofden 4 geïnterneerden zich van het leven.

In antwoord op een schriftelijke vraag van Martine Taelman (Open Vld) stelt Justitieminister Koen Geens (CD&V) dat het terugdringen van het aantal zelfdodingen in gevangenissen een prioriteit is voor het Belgische gevangeniswezen. Dat het risico op zelfdoding binnen een gevangenis veel groter is dan in de vrije samenleving wijt hij aan “de grote impact van het verlies van vrijheid”. Ook het schuldbesef speelt mogelijks parten. “Het risico bij beklaagden is nog hoger omdat deze abrupt in een onbekende en andere situatie terechtkomen en de periode van voorarrest vaak precair en onzeker is.”

Preventiemaatregelen

In de gevangenissen worden verschillende preventiemaatregelen genomen zoals een verhoogde waakzaamheid door de medische en psychosociale diensten bij het onthaal en bij elk contact met gedetineerde. Bij suïcidale signalen wordt de betrokkene meer nauwlettend geobserveerd. Wanneer bewakers suïcidaal gedrag vaststellen verwijzen zij de gedetineerde onmiddellijk door naar de bevoegde diensten. Binnen de penitentiaire opleiding wordt hieraan bijzondere aandacht besteed. Op vraag van de lokale inrichting kunnen bovendien extra opleidingen worden georganiseerd.

Er wordt ook samengewerkt met de diensten van de Gemeenschappen, die bevoegd zijn voor zelfmoordpreventie. Langs Vlaamse kant wordt er in verschillende gevangenissen samengewerkt met de centra voor geestelijke gezondheidszorg, langs Waalse kant met de ‘services d’aide au justiciables’. Gedetineerden hebben ook toegang tot de gratis zelfmoordlijn 1813 van het Centrum ter preventie van zelfdoding en tot de crisislijn van het ‘Centre de Prévention du suicide’. Langs Nederlandstalige kant kunnen hulp- en zorgverleners terecht bij de APHA-lijn van dit centrum.

Bron » Gazet van Antwerpen

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis telefoonnummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.