Ontsnappen uit gevangenis wordt straks strafbaar

De voormalige federale coalitiepartners CD&V, N-VA en Open VLD willen ontsnappen uit de gevangenis strafbaar maken. Dat schrijven Het Nieuwsblad, Gazet Van Antwerpen en Het Belang Van Limburg vrijdag.

In de gevangenis van Ruiselede is donderdag opnieuw korte tijd een gedetineerde kunnen ontsnappen. Het is al de vierde ontsnapping in nog geen twee weken tijd. Momenteel zijn gedetineerden niet strafbaar als ze uit de gevangenis willen ontsnappen. Zowel CD&V, N-VA als Open VLD wil daar verandering in brengen.

In het ontwerp van een nieuw Strafwetboek was een strafbaarstelling voorzien. Door de val van de regering werd dat ontwerp van Justitieminister Koen Geens (CD&V) echter niet meer goedgekeurd. N-VA, dat uit de coalitie stapte, steunt het idee echter nog steeds.

‘Wij zijn absoluut voorstander’, zegt N-VA-Kamerlid Sophie De Wit. ‘We moeten tegenhouden dat gedetineerden proberen te ontsnappen. Door de ontsnappingen strafbaar te maken, ontraad je hen en voorkom je ook bijkomende strafbare feiten, zoals geweld tegen cipiers.’

Niet alleen CD&V en N-VA zijn het voorstel genegen, ook de Vlaamse liberalen springen op de kar. Kamerlid Katja Gabriëls zegt dat de partij gisteren alvast besliste om een oud wetsvoorstel daarover in september opnieuw op de agenda te plaatsen. In dat oud wetsvoorstel was er sprake van bijkomende straffen van zes maanden tot drie jaar opsluiting.

Bron » De Standaard

Dertien zelfdodingen in Belgische gevangenissen in 2017

In de loop van 2017 zijn er in de Belgische gevangenissen 13 zelfdodingen door gedetineerden geregistreerd. Dat zijn er meer dan de 12 zelfdodingen in 2016, maar minder dan in 2015 en 2014, toen respectievelijk 16 en 18 zelfdodingen geregistreerd werden. Dat is vernomen bij Kathleen Vandevijver, woordvoerster van het gevangeniswezen.

Van de 13 gedetineerden die zich in 2017 van het leven beroofden waren er 3 opgesloten in voorarrest, 7 veroordeeld en 3 geïnterneerd. Beklaagden vormden de voorbije jaren echter telkens de meerderheid. In 2014 ging het om 13 van de 18 betrokkenen, in 2015 om 10 van de 16 en in 2016 om 6 van de 12. Ook het aantal geïnterneerden ligt iets hoger dan de voorbije jaren. In de periode 2014-2016 beroofden 4 geïnterneerden zich van het leven.

In antwoord op een schriftelijke vraag van Martine Taelman (Open Vld) stelt Justitieminister Koen Geens (CD&V) dat het terugdringen van het aantal zelfdodingen in gevangenissen een prioriteit is voor het Belgische gevangeniswezen. Dat het risico op zelfdoding binnen een gevangenis veel groter is dan in de vrije samenleving wijt hij aan “de grote impact van het verlies van vrijheid”. Ook het schuldbesef speelt mogelijks parten. “Het risico bij beklaagden is nog hoger omdat deze abrupt in een onbekende en andere situatie terechtkomen en de periode van voorarrest vaak precair en onzeker is.”

Preventiemaatregelen

In de gevangenissen worden verschillende preventiemaatregelen genomen zoals een verhoogde waakzaamheid door de medische en psychosociale diensten bij het onthaal en bij elk contact met gedetineerde. Bij suïcidale signalen wordt de betrokkene meer nauwlettend geobserveerd. Wanneer bewakers suïcidaal gedrag vaststellen verwijzen zij de gedetineerde onmiddellijk door naar de bevoegde diensten. Binnen de penitentiaire opleiding wordt hieraan bijzondere aandacht besteed. Op vraag van de lokale inrichting kunnen bovendien extra opleidingen worden georganiseerd.

Er wordt ook samengewerkt met de diensten van de Gemeenschappen, die bevoegd zijn voor zelfmoordpreventie. Langs Vlaamse kant wordt er in verschillende gevangenissen samengewerkt met de centra voor geestelijke gezondheidszorg, langs Waalse kant met de ‘services d’aide au justiciables’. Gedetineerden hebben ook toegang tot de gratis zelfmoordlijn 1813 van het Centrum ter preventie van zelfdoding en tot de crisislijn van het ‘Centre de Prévention du suicide’. Langs Nederlandstalige kant kunnen hulp- en zorgverleners terecht bij de APHA-lijn van dit centrum.

Bron » Gazet van Antwerpen

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis telefoonnummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

Eén op drie overlijdens in gevangenis is zelfmoord

Gemiddeld vindt er meer dan één zelfmoord per maand plaats in de cel. En mogelijk gaat het nog om een onderschatting. Dat betekent dat één overlijden op drie in onze gevangenissen een wanhoopsdaad is.

Tussen 2000 en 2016 hebben 262 gedetineerden zelfmoord gepleegd binnen de gevangenismuren. Dat komt neer op een derde van alle overlijdens in de Belgische gevangenissen. Dat meldt de VRT-nieuwsredactie zaterdag op basis van een studie van de UGent. De cijfers liggen acht keer hoger dan bij de rest van de Belgische bevolking.

Mogelijk gaat het nog om een onderschatting. Sommige zelfdodingen kunnen immers als ongeval in de statistieken komen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als een gedetineerde overlijdt aan een overdosis.

Eerste maand

Een vijfde van alle zelfmoorden gebeurt binnen de eerste maand na opsluiting in de gevangenis. “De overgang van de vrije samenleving naar de gevangenis valt de meeste gevangenen zwaar. Ze verliezen plots hun vrijheid, maar ook sociale ondersteuning”, legt onderzoeker Louis Favril uit.

Opvallend is ook dat een op de tien zelfdodingen plaatsvindt in een veiligheids- of isolatiecel. Dat komt omdat de gevoelens van angst en depressie in afzondering vaak extra versterkt worden, wat het risico op zelfdoding verhoogt.

Er bestaan nog geen overkoepelende richtlijnen over zelfmoordpreventie in de gevangenissen, zegt de VRT-nieuwsredactie.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.

Bron » De Standaard

In 2016 werden in Belgische gevangenissen 12 zelfdodingen geregistreerd

Vorig jaar zijn in de Belgische gevangenissen 53 gedetineerden overleden, van wie 12 door zelfdoding. In 2015 ging het om minder sterfgevallen (44), maar meer zelfdodingen (16). Dat blijkt uit het antwoord van Justitieminister Koen Geens (CD&V) op een vraag van Open Vld-Kamerlid Carina Van Cauter.

In de periode 2011-2016 stierven er in totaal 308 gedetineerden tijdens hun opsluiting, van wie 85 door zelfdoding. Het aantal overlijdens schommelde in deze periode tussen 44 (2015) en 59 (2014), het aantal zelfdodingen tussen 12 (2011 en 2016) en 18 (2014). Omwille van het medisch beroepsgeheim kan de minister geen verdere informatie gegeven over de andere oorzaken van overlijden.

Uit een rapport dat de Raad van Europa medio maart bekendmaakte, blijkt dat in 2015 13,6 procent van het aantal sterfgevallen in Belgische gevangenissen toe te schrijven was aan zelfdoding, terwijl dat in Europa gemiddeld slechts 7,2 procent was. In vergelijking met andere Europese landen scoorden enkel Cyprus (44,1 procent), Noorwegen (16,1 procent), Portugal (15,7 procent) en Nederland (14,2 procent) hoger.

Bron » De Morgen

Gevangenissen gaan rekening gedetineerden screenen

De Belgische gevangenissen gaan nauwgezetter screenen van wie gedetineerden geld gestort krijgen op hun persoonlijke ‘gevangenisrekening’. Dat blijkt uit antwoorden van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) op vragen van Open Vld-senator Jean-Jacques De Gucht, schrijft De Tijd vandaag. Er zijn aanwijzingen dat verschillende organisaties en personen giften doen aan gevangenen die in de cel zitten voor terrorisme.

“Die organisaties steunen gevangenen met kleine giften, morele steun en literatuur. Omdat de bedragen erg laag zijn, soms slechts 10 euro, en bedoeld zijn om gemak te geven aan specifieke gevangenen, is het moeilijk ertegen op te treden”, aldus Geens, die toevoegt dat de stortingen aan gedetineerden zullen worden gescreend.

Het gevangeniswezen werkt een interne procedure uit om de overschrijvingen via de “gevangenisrekeningen” beter te controleren. De gevangenissen zullen verdachte transacties melden aan de antiwitwascel, die ook de financiering van terrorisme bestrijdt. Het gevangeniswezen heeft sinds kort ook toegang tot de databank met alle terreurverdachten en kan daar ook informatie over de financiering van gevangenen aan toevoegen om hen beter op te volgen.

Bron » De Morgen