Dossier: Gevangenissen

Gevangenen zwaar onder medicatie

10 september 2012

Eén op de vijf gevangenen krijgt antipsychotica. Dat is veertien keer zo veel als bij de modale burger. “We schrijven te veel medicatie voor aan de gevangenen”, vindt Sven Todts, dienstdoend directeur Gezondheidszorg binnen de FOD (federale overheidsdienst) Justitie. Hij onderzocht op basis van cijfers uit 2010 hoe vaak precies. Uit die studie blijkt dat […]

Lees meer »

Elke gevangene krijgt elektronisch dossier

20 juli 2012

Elke gevangene krijgt in de toekomst een elektronisch dossier dat centraal wordt beheerd door het gevangeniswezen. De ministerraad heeft minister van Justitie Annemie Turtelboom vandaag de toelating gegeven een opdracht te gunnen voor de aanpassing van het informaticasysteem en effectief met de ontwikkeling te starten. Er bestaat al een uniform dossier, maar dat is volgens […]

Lees meer »

Tot achttien keer meer zelfdodingen binnen gevangenismuren

16 februari 2012

Verhoudingsgewijs waren er tussen 1995 en 2004 vier tot achttien keer meer zelfdodingen in de gevangenis dan daarbuiten. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Justitie. In het Gentse vormingscentrum dr. Guislain buigen donderdag 230 professionals zich over zelfmoordpreventie in gevangenissen. In absolute cijfers schommelde het aantal zelfmoorden in gevangenissen de afgelopen twaalf jaar tussen […]

Lees meer »