Jef Vermassen: “De ploeg die nu bezig is met de Bende van Nijvel kan nog niet alles grondig nagegaan zijn”

Advocaat Jef Vermassen uit ernstige twijfels bij het feit ex-rijkswachter Chris Bonkoffsky dan toch niet “de Reus” van de Bende van Nijvel zou zijn. Speurders hebben die piste in elk geval verlaten. “De ploeg die nu bezig is, kan nog niet alles grondig nagegaan zijn”, zegt Vermassen in Terzake.

Enkele maanden geleden verklaarde Vermassen dat hij “denkt te weten wie de Bende van Nijvel is”. Kort daarna kwam de broer van Chris Bonkoffsky met het verhaal naar buiten dat de ex-rijkswachter net voor hij stierf aan hem had bekend dat hij de zogenaamde Reus was. Vermassen had het over een “gouden tip”. “We weten zeker dat die man daarbij betrokken was. We wisten dat al een hele tijd”, aldus Vermassen destijds.

Maar die “gouden tip” blijkt op een dood spoor uit te draaien. Volgens de speurders die vandaag de Bende van Nijvel onderzoeken, is er niks gevonden dat de theorie staaft dat Chris Bonkoffsky “de Reus” zou zijn. Vermassen twijfelt. Volgens de advocaat gaat het niet om een officiële versie. “Diegene die dit aan de media hebben meegedeeld, hebben niet de wettige weg gevolgd die geacht wordt de weg te zijn van mensen die in een onderzoek zitten. Dat moet besproken worden met het federaal parket en de onderzoeksrechter.”

Is Bonkoffsky dan niet “de Reus”? “Dat weet ik nog niet”, aldus Vermassen. “De ploeg die nu bezig is, is twee weken en twee dagen aangesteld. Dat weet ik zeker. Dat is mij vanuit het speurdersteam gemeld. Op die tijd kunnen ze niet alles grondig nagegaan hebben. Trouwens, de taken moeten nog verdeeld worden.”

Vertrouwen in de huidige speurdersgroep

Vermassen wijst er verder op dat de familie van Bonkoffsky zelf DNA heeft verzameld om aan te tonen dat Chris Bonkoffsky wel degelijk “de Reus” zou geweest zijn. “Dat is geen garantie dat de man de Reus zou geweest zijn. Maar het is toch merkwaardig? Het gaat om de kant van de dader. Ik zou er niet trots op zijn dat mijn broer bij de Bende van Nijvel is, die mensen ook niet.”

“Ik weet ook niet of hij erbij betrokken is”, gaat meester Vermassen verder. “Die informatie kwam ook niet van mij. Het is juist dat ik het in de markt heb gezet indertijd als de gouden tip. En ik ben er nog altijd zeer gelukkig om dat er daardoor een versnelling is gekomen in het onderzoek.”

Jef Vermassen behoudt naar eigen zeggen het vertrouwen in de onderzoekers. Wel vraagt hij zich af of het onderzoek niet beter verhuist van Charleroi naar Brussel. “Misschien gaan dan meer mensen die het nu niet durven toch nog willen praten en gegevens bezorgen.”

Bron » VRT Nieuws