Topman federale politie verzet zich fel tegen besparingen: ‘Hebben extra middelen nodig’

‘Ofwel komt er geld bij, ofwel stoten we taken af.’ Commissaris-generaal Marc De Mesmaeker trok in De Standaard opmerkelijk fel van leer tegen de geplande besparingen bij de federale politie. Maar minister Verlinden houdt voet bij stuk: ‘In crisistijden is daar niet aan te ontkomen.’

De Mesmaeker, topman bij de federale politie, is niet opgezet met de plannen van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). Verlinden is van zin om van de 310 miljoen euro die ze tegen 2024 wil investeren, 83 miljoen te besparen. “De realiteit is dat we een groot deel van de extra middelen die we kregen nodig zullen hebben om onze werking te betalen”, aldus De Mesmaeker. “Dat is een grote streep door de rekening.”

De commissaris-generaal wijst er ook op dat de operatie Sky ECC veel geld, tijd en personeel opslorpt. Door een geheim communicatienetwerk te kraken, sloeg de federale politie erin om licht te werpen op het criminele drugsmilieu. “Onze speurders, en heel België, mogen fier zijn op dit dossier”, zegt de topman. “En net op dat ogenblik treft men dit soort budgettaire maatregelen.”

De Mesmaeker wil het hier dan ook niet bij laten. Hij wil dat de federale regering een ‘marshallplan voor de federale politie’ opstelt. Zelf zegt hij al bezig te zijn met een evaluatie van de huidige taken die de federale politie op dit moment nog op zich kan nemen. Zo kijkt hij naar de functies van het interventiekorps. “Ordehandhaving en grote evenementen beveiligen, zeker. Maar weet u dat er mensen van ons ­interventiekorps zijn die dagelijks mee ­patrouilleren bij de lokale politie, omdat die personeel te weinig hebben? Moeten we dat blijven doen?”

Winterbanden in de zomer

In een reactie geeft het kabinet-Verlinden aan dat in crisistijden ‘de gehele overheid niet aan besparingen kan ontkomen’. Ze benadrukt ook dat de regering tot 2026 in totaal meer dan 310 miljoen euro netto injecteert. “We maken forse inhaalbewegingen om de politie en het materiaal waarover zij beschikt future-proof te maken na de desinvesteringen van de afgelopen jaren.” Daarnaast is ze ook te vinden voor grotere zones en zegt ze voorstander te zijn van een vernieuwd debat over de kerntaken van de politie. “Het huidige model van de Geïntegreerde Politie is na 20 jaar aan herziening toe.”

De vakbonden zijn niet onder de indruk van die communicatie. “De federale politie kampt met veel uitdagingen en door het budget van de investeringen te verlagen gaan we er niet komen”, zegt ACOD-afgevaardigde Luc Breugelmans. “Aan de gerechtelijke federale politie in Hasselt wordt gevraagd om ’s avonds de stekkers van hun scanners en printers uit te trekken. Of ze rijden in de zomer rond met winterbanden om geen garagekosten te maken. Om maar te zeggen: het is hoogst noodzakelijk dat de minister de teruggeschroefde investeringen van de komende jaren ongedaan maakt.”

Bron » De Morgen