Met de tram naar huiszoekingen, bureaus half leeg en dossiers blijven liggen: malaise bij gerechtelijke politie is enorm

De malaise bij de gerechtelijke politie is énorm. Nadat eerder al minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) daarover onder vuur werd genomen, groeit nu ook felle interne kritiek op commissaris-generaal Marc De Mesmaeker. “Ons land is een hub aan het worden voor internationale misdaad. Maar van hem krijgen we geen steun”, klinkt het van laag tot hoog.

Niets loopt nog bij de gerechtelijke politie. De bureaus zijn half leeg omdat er geen volk kan worden aangeworven. De auto’s – tot vijftien jaar oud – staan in panne zodat speurders met de bus of tram naar de huiszoeking moeten. En er is geen budget voor de vervanging van de stokoude computers.

Het resultaat is angstaanjagend. Tientallen grote, financiële dossiers blijven onaangeroerd omdat er onvoldoende financiële speurders zijn, zoals de procureurs-generaal al aangaven in de commissie Binnenlandse Zaken. Ook de IT’ers vinden hun weg niet naar de gerechtelijke politie. “Terwijl de georganiseerde misdaad zich op de cybercrime smeet, beloofde de commissaris-generaal 25 euro maaltijdcheques voor aspirant-speurders. En dan vraag je je af waarom ze toch niet komen? In de privé verdienen die profielen het dubbel.”

“Criminelen zijn hier graag”

Naast de financiële dossiers moeten nu ook elders zware keuzes gemaakt worden. “Wapentrafiek? Sorry, we kunnen dat niet meer onderzoeken”, was begin deze week de kritiek van Brussels procureur-generaal Delmulle. “De grote drugsdossiers van de ontcijferde cryptofoons van Sky-ECC? Een fractie wordt onderzocht. De rest ligt op de eeuwige stapel”, zeggen hoge officieren.

“De criminelen weten dat. Ze zijn graag in België. Als hun misdaden – bij uitzondering – al onderzocht en veroordeeld worden, kunnen ze nog altijd rekenen op een lichte straf waarbij ze na één derde al vrij kunnen komen. Het is een investering het overwegen waard. Want om het met misdaad verdiende geld ook echt af te pakken, zijn er weer extra onderzoeken en speurders nodig. Die hebben we niet, dus het gebeurt niet.”

“Minister Verlinden zwaait met miljoenen en belooft aanwervingen. Maar wij van de gerechtelijke merken daar niets van. We hebben 1.000 speurders te kort op een totaal van 5.000 en niemand die ons zegt wanneer vertrekkers worden vervangen. De gerechtelijke politie heeft niet eens een eigen budget. Als we plannen voorleggen om de misdaad aan te pakken of om volk aan te werven, worden die niet ondersteund”.

Het vertrouwen is ondermijnd. “Elk financieel tekort dat de Commissaris-generaal ergens bijvult, gaat ten koste van de FGP (federale gerechtelijke politie). Die speurders verdienen nu al heel wat minder dan hun lokale collega’s en dus lopen de diensten verder leeg”

“Klein Mexico”

Nochtans is de federale gerechtelijke politie de eerste in lijn als het gaat om de bestrijding van de staatsondermijnende criminaliteit zoals de drugsmaffia. “Op dit moment zijn we de strijd aan het verliezen. Er moeten nu radicale beslissingen genomen worden of we zijn binnen vijf jaar een klein Mexico.” De roep om een eigen, autonome politiedienst binnen de geïntegreerde politie klinkt steeds luider. “Dat zou een goede oplossing zijn”, volgens verschillende bronnen. “Dan hebben we een eigen budget, eigen IT, een eigen aanwervingsbeleid en kan er niets naar andere diensten afgeleid worden, zoals nu wel gebeurt.”

Gevraagd om een reactie van de commissaris-generaal antwoordt de persdienst van de federale politie met volgende mail: “De boodschap van commissaris-generaal Marc De Mesmaeker is dat de FGP dringend en substantieel versterkt moet worden. Tijdens de parlementaire commissie heeft hij duidelijk gezegd de vraag naar meer middelen voor de FGP ten volle te ondersteunen. Daarnaast wijst de commissaris-generaal op de vele noden van andere eenheden van de gehele federale politie. Veel van die andere eenheden ondersteunen trouwens ook de Federale Gerechtelijke Politie. Het directiecomité van de Federale Politie, waar de commissaris-generaal en de drie directeurs-generaal in zitten, heeft de precaire budgettaire situatie al veel eerder en vaker aangekaart en aangedrongen op de nodige extra middelen voor de Federale (Gerechtelijke) Politie.”

Bron » Het Nieuwsblad