47.000 Dossiers blijven liggen

De politierechtbank van Brussel kampt met een tekort aan rechters. 47.000 dossiers, die klaar zijn voor behandeling, kunnen daardoor niet voor de rechter gebracht worden. Volgens de woordvoerder van het Brusselse parket Jos Colpin zijn er twee oorzaken voor het tekort. Enerzijds zijn er te weinig tweetalige magistraten en anderzijds worden er minder plaatsvervangende rechters ingeschakeld. Van de elf plaatsvervangende rechters blijven er nu maar vier meer over.

Door het tekort liggen er 47.000 afgewerkte dossiers op de griffie te wachten op hun behandeling door de politierechtbank. “Het klopt dat er in de behandeling van heel wat verkeersdossiers vertraging is opgelopen”, zegt Colpin.

Zolang er geen plaats is op de zittingen, blijven de duizenden dossiers liggen. Het parket kan wel rekenen op een cel juristen die een deel van de taken van het openbaar ministerie kan overnemen. Zij mogen dossiers intern behandelen, maar mogen geen zittingen en geen nachtdiensten doen. Het gevolg is dat de zittingen van de politierechtbank verdeeld moeten worden over te weinig magistraten.

“Maar het is niet zo dat we die dossiers zomaar laten verjaren”, zegt Colpin. “De zwaarste dossiers worden met voorrang behandeld. Dat zijn die waarin er sprake is van rijden zonder verzekering, rijden onder invloed, dronkenschap achter het stuur, vluchtmisdrijf en ongevallen met gewonden of doden. Voor 2007 en 2008 tellen we voorlopig 1.200 van dergelijke dossiers.”

Bron » VRT Nieuws