75 (zelf)moorden blijven elk jaar onopgelost

Elk jaar blijven in ons land naar schatting 75 moorden en zelfmoorden onopgelost, omdat een aantal overlijdens ten onrechte als “natuurlijk” wordt beschouwd. De federale gerechtelijke politie heeft daarom een handboek gemaakt voor agenten, dokters en magistraten. Daarin staat dat elk onduidelijk overlijden als verdacht moet worden beschouwd.

Er zijn verschillende redenen waarom een moord niet ontdekt wordt. “Eén daarvan kan liggen bij de geneesheer die de dood vaststelt”, zegt commissaris Karen Plasschaert. “Die baseert zich vaak op de afwezigheid van uiterlijke geweldskenmerken en besluit dan dat het wel een natuurlijk overlijden zal zijn, zonder te vragen naar een inwendige autopsie.”

“En een andere filter kan ook zijn dat het de eerstelijnspolitiemensen aan ervaring en opleiding ontbreekt om een degelijke vaststelling te kunnen doen. Een voorbeeld daarvan is dat mensen gaan afleiden uit het afwezig zijn van braaksporen dat er geen derde in het spel is.”

Bron » VRT Nieuws