Nieuwe akte van beschuldiging op proces Habran

Federaal procureur Michel Yernaux is vanochtend voor het Luikse hof van assisen begonnen met de voorlezing van de nieuwe akte van inbeschuldigingstelling in het proces Habran. Het gaat om de eerste versie van de akte die 153 pagina’s telt en die twee maanden voor de start van het proces aan de beschuldigden was overgemaakt.

De zitting eindigde omstreeks 15 uur. Yernaux zal de voorlezing verder afwerken. Advocaat-generaal Yernaux verduidelijkte voor de start van de lezing dat Jean Renson, omwille van zijn gezondheidstoestand, niet tijdens dit proces zal berecht worden. Voor Vincent Buret zal dat bij verstek gebeuren omdat hij voortvluchtig is.

Geen enkele advocaat op het proces-Habran had vandaag geschreven conclusies neergelegd over het incident van gisteren met de akte van beschuldig. Voorzitter Dewart besliste de procedure voor het Luikse hof van assisen voort te zetten en een nieuwe akte van beschuldiging laten bedelen aan de juryleden. De advocaten hadden gewenst, zonder dit in geschreven conclusies neer te leggen, dat de voorzitter het proces zou opschorten, om dit incident en de juridische gevolgen te onderzoeken.

“Er bestaat hierover geen rechtspraak, want een gelijkaardige fout is tot op heden nog niet begaan”, aldus mr. Mayence, de advocaat van Anouar Bennane. “Indien de fout op dit punt zo belangrijk is en kan leiden tot een annulering voor het Hof van Cassatie, is het dan opportuun om dit proces aan te vatten, met alle energie dit dit vereist?” Voorzitter Dewart besliste de procedure te vervolgen en te oordelen dat wat was voorgelezen (de eerste veertien bladzijden van de ‘verkeerde’ akte van beschuldiging) zal beschouwd worden als geannuleerd.

Bron » De Morgen