47.000 Dossiers blijven liggen

De politierechtbank van Brussel kampt met een tekort aan rechters. 47.000 dossiers, die klaar zijn voor behandeling, kunnen daardoor niet voor de rechter gebracht worden. Volgens de woordvoerder van het Brusselse parket Jos Colpin zijn er twee oorzaken voor het tekort. Enerzijds zijn er te weinig tweetalige magistraten en anderzijds worden er minder plaatsvervangende rechters ingeschakeld. Van de elf plaatsvervangende rechters blijven er nu maar vier meer over.

Door het tekort liggen er 47.000 afgewerkte dossiers op de griffie te wachten op hun behandeling door de politierechtbank. “Het klopt dat er in de behandeling van heel wat verkeersdossiers vertraging is opgelopen”, zegt Colpin.

Zolang er geen plaats is op de zittingen, blijven de duizenden dossiers liggen. Het parket kan wel rekenen op een cel juristen die een deel van de taken van het openbaar ministerie kan overnemen. Zij mogen dossiers intern behandelen, maar mogen geen zittingen en geen nachtdiensten doen. Het gevolg is dat de zittingen van de politierechtbank verdeeld moeten worden over te weinig magistraten.

“Maar het is niet zo dat we die dossiers zomaar laten verjaren”, zegt Colpin. “De zwaarste dossiers worden met voorrang behandeld. Dat zijn die waarin er sprake is van rijden zonder verzekering, rijden onder invloed, dronkenschap achter het stuur, vluchtmisdrijf en ongevallen met gewonden of doden. Voor 2007 en 2008 tellen we voorlopig 1.200 van dergelijke dossiers.”

Bron » VRT Nieuws

Proces Habran uitgesteld tot vrijdag

Het proces tegen Marcel Habran en zijn kompanen voor het hof van assisen in Luik is vanochtend opgeschort. Het openbaar ministerie heeft een verkeerde versie van de akte van beschuldiging voorgelezen. Intussen heeft de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) de aanhouding bevestigd van Marcel Habran en twee andere verdachten. Het drietal had om hun vrijlating gevraagd. De akte van beschuldiging die advocaat-generaal Michel Yernaux vanochtend voorlas, bleek niet dezelfde als de akte die twee maanden voor de start van het proces aan de beschuldigden voorgelegd werd.

Na het incident heeft de voorzitter van het hof beslist om het proces uit te stellen tot vrijdagochtend. Yernaux stelde vannamiddag voor om de akte van beschuldiging opnieuw voor te lezen en zich dit keer te houden aan de versie waarover de verdediging beschikte. De verdediging heeft bedenktijd gevraagd. “Het is een blunder van het federaal parket en het valt nu moeilijk in te schatten welke impact die zal hebben op hetgeen gebeurd is. We hebben tijd nodig om de gevolgen na te gaan”, zegt meester Marc Uyttendaele, een van de advocaten van Habran.

Marcel Habran, Claude Kremer en Jean-Marie Geerts hebben vanochtend voor de KI van Luik hun vrijlating gevraagd. De KI ging daar niet op in en heeft hun aanhouding bevestigd. Ze blijven tijdens hun proces in de cel. De drie werden pas enkele dagen voor de start van het proces opgesloten. Ze vroegen toen onmiddellijk hun vrijlating aan. Volgens het KI bestaat er echter een risico dat het drietal tijdens het proces de benen neemt.

Nog maar pas had een gelijkaardige procedure rond het proces-Habran plaats. Gisteren bekwamen de advocaten van Eric Weyns in kortgeding dat de beveiligingsmaatregelen rond hun cliënt voorlopig worden teruggeschroefd. Vanmorgen werd hij dan ook enkel geboeid en in een gewone politiewagen van de gevangenis naar het proces gevoerd, in plaats van met een pantservoertuig en geblinddoekt. Een definitieve uitspraak daarover volgt 9 september.

Bron » VRT Nieuws