Verdediging formuleert strategie op proces Habran

De advocaten van de verdediging van de verschillende beschuldigden in het proces-Habran hebben maandagnamiddag voor de jury van het Luikse assisenhof hun verdedigingsstrategie geformuleerd. De advocaat van Anouar Bennane is begonnen met het voorlezen van zijn akte van verdediging van 206 bladzijden, die volgens hem moet leiden tot de vrijspraak van zijn cliënt, die van vier moorden beschuldigd wordt.

De verdediging van Stefan Lewus, meester Rodeyns, herhaalde dat zijn cliënt moet terechtstaan voor de moord op Robert Bovenisty en de aanval op de Armurerie du Nord, met diefstal en gijzeling. Lewus ontkent de hem ten laste gelegde feiten. De man werd nooit met de mensen geconfronteerd die hem van de feiten beschuldigen. Lewus vraagt zijn vrijspraak.

Vervolgens begon meester Mayence, de advocaat van Anouar Bennane, met het voorlezen van zijn akte van verdediging van 206 bladzijden. De advocaat meent dat de verdediging tot nu toe geen tegenspraak kon formuleren op de beschuldigingen van de federaal procureur en dat zijn cliënt tijdens het onderzoek nooit met anderen geconfronteerd werd.

Bennane staat nochtans terecht voor vier moorden, op Onofrio Cacciatore, Georges Hardy, Mario Tomasi en Serge Pierrin. Volgens meester Mayence berusten de beschuldigingen enkel op verklaringen van beschermde of weinig betrouwbare getuigen. Bennane was 22 jaar en had geen strafblad op het moment van de eerste feiten die hem verweten worden. De man zit sinds zijn arrestatie al vier jaar in voorhechtenis. Zijn advocaat vraagt de juryleden hem vrij te spreken.

De verdediging van Bennane haalde verschillende pistes aan die niet onderzocht werden, of die niet meer onderzocht werden toen getuigen de naam van Bennane lieten vallen. Meester Mayence maakte bekend dat Cej Bejtula ook het statuut van beschermde getuige geniet. Bejtula, een voormalige Kosovaarse politieagent die bij een aantal misdrijven betrokken was, werd door het Luikse assisenhof veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijftien jaar voor zijn deelname aan een diefstal met doodslag op Damir Tanovic.

Hij werd in dezelfde cel als Tony Samardzic gezet om informatie van hem te bekomen. Morgenvoormiddag zal besteed worden aan het voorlezen van de rest van de akte van verdediging van meester Mayence. In de loop van de dag zullen andere advocaten van de verdediging en de burgerlijke partijen aan het woord komen. Bij het begin van de namiddag zal de zitting onderbroken worden zodat Eric Weyns en zijn advocaten voor de kortgedingrechter kunnen pleiten.

Bron » De Morgen

“Vel geen oordeel over Habran op basis van reputatie”

De advocaat van Marcel Habran, meester Marc Uyttendaele, heeft voor de middagpauze zijn akte van verdediging voor het Luikse assisenhof voorgelezen. De advocaat preciseerde dat hij om de vrijspraak van zijn cliënt zal vragen en wees op verschillende fouten in de stelling die het openbaar ministerie formuleert.

Meester Uyttendaele betreurde de manier waarop het federaal parket en federaal procureur Michel Yernaux het dossier benaderen. “Omdat er geen geloofwaardige elementen zijn, hebben de speurders hun overtuiging enkel gebaseerd op de reputatie van Marcel Habran en op de tegenstrijdige beweringen van twijfelachtige en onbetrouwbare personen die met Justitie hun reclassering hebben onderhandeld”, preciseerde de advocaat.

De verdediging van Habran verklaarde dat ze de vrijspraak van haar cliënt zal pleiten en bracht in herinnering dat de beschuldigde, naar wie het proces genoemd is, niet betrokken was bij de meeste feiten die door het assisenhof berecht worden. “Ik verzoek de juryleden Marcel Habran te beoordelen voor wat hij gedaan heeft of niet gedaan heeft, maar hem niet te veroordelen op basis van zijn reputatie”, aldus meester Uyttendaele.

De advocaat had het over een strategie met een gebrek aan elegantie van de federaal procureur, die een weinig sympathiek portret van de beschuldigde zou schetsen om zijn gebrek aan elementen ten laste te verbergen. Meester Uyttendaele somde vervolgens verschillende foutieve elementen op die aan het portret van Habran zouden zijn toegevoegd om zijn imago te besmeuren.

Vervolgens haalde de verdediging van Habran ook argumenten ten gronde aan, zoals het alibi van haar cliënt, om te stellen dat de deelname van Habran aan de overval op 12 januari 1998 in Borgworm uitgesloten moet worden. Ten slotte benadrukte de advocaat dat procureur Yernaux bepaalde verklaringen verdraaid heeft, dossierstukken herschreven heeft en een gebrek aan nauwkeurigheid heeft getoond in de voorbereiding van het dossier in functie van zijn eigen these en een negatieve vooringenomenheid tegen Habran.

“De publieke opinie en de jury worden misleid met een spektakelproces dat het federaal parket wilde”, aldus de advocaat. “Men laat iedereen geloven dat Marcel Habran gevaarlijk is, maar die overdaad aan enscenering verbergt de zwakte van de argumenten over de grond van de zaak”, besloot meester Uyttendaele. De andere advocaten van de verdediging komen vanaf 14 uur aan het woord.

Bron » De Morgen

Akte van beschuldiging voorgelezen op proces Habran

Federaal procureur Michel Yernaux heeft deze voormiddag voor het Luikse assisenhof de rest van de akte van beschuldiging van 153 bladzijden voorgelezen op het proces van Marcel Habran en zijn medebeschuldigden. Het voorlezen van de aktes van verdediging vindt deze namiddag plaats. Het openbaar ministerie haalde tijdens het laatste deel van de akte van beschuldiging de persoonlijkheid van de verschillende beschuldigden aan.

Habran, die zijn onschuld staande houdt, wilde tijdens het onderzoek niet dat zijn persoonlijkheid geschetst werd, maar aanvaardde wel dat zijn gerechtelijke verleden in herinnering werd gebracht. De 75-jarige Habran werd al twaalf keer veroordeeld. Zijn zwaarste straf, namelijk 18 jaar dwangarbeid, kreeg hij in 1974 van het Brusselse assisenhof voor een overval met een dode in Schaarbeek.

In 1992 werd hij voor het laatst veroordeeld. Deskundigenrapporten die dateren van de periode tussen 1960 en 1992, stellen de man voor als een mentaal gestoorde of een psychopaat. Habran werd geïnterneerd, maar later werd hij toerekeningsvatbaar voor zijn daden geacht. In de akte van beschuldiging werd de levenswandel van alle beschuldigden in detail weergegeven.

Verschillende beschuldigden weigerden mee te werken aan het moraliteitsonderzoek. Jean Renson, Thierry Dalem, Claude Kremer, Joël Schraenen, Stefan Lewus, Vincent Buret, Tony Samardzic, Eric Weyns, Anouar Bennane en Giuseppe Rosato hebben een aanzienlijk strafblad waarop een aantal veroordelingen staan. Over Jean-Marie Geerts werd geen gedetailleerde informatie meegedeeld in de akte.

Deze voormiddag kwam de advocaat van Eric Weyns, meester Wilmotte, tussen om een nieuw incident te melden. De advocaat betreurde dat zijn cliënt, op bevel van het parket, nog steeds onderworpen wordt aan strikte overbrengingsvoorwaarden. Vorige week werd namelijk een voorlopige juridische beslissing genomen die dat regime tegenspreekt.

“De situatie is ongelooflijk, want we hebben verkregen dat meneer Weyns niet meer volgens code 3 overgebracht wordt, maar volgens een soortgelijk regime dat hij genoot voor de kamer van inbeschuldigingstelling”, aldus meester Wilmotte. “Tegen de beslissing werd niet in beroep gegaan, en toch weigert het parket de gerechtelijke beslissing toe te passen, ondanks de rechten van de verdediging.” Het voorlezen van de aktes van verdediging begint om 13.30 uur.

Bron » De Morgen