Akte van beschuldiging voorgelezen op proces Habran

Federaal procureur Michel Yernaux heeft deze voormiddag voor het Luikse assisenhof de rest van de akte van beschuldiging van 153 bladzijden voorgelezen op het proces van Marcel Habran en zijn medebeschuldigden. Het voorlezen van de aktes van verdediging vindt deze namiddag plaats. Het openbaar ministerie haalde tijdens het laatste deel van de akte van beschuldiging de persoonlijkheid van de verschillende beschuldigden aan.

Habran, die zijn onschuld staande houdt, wilde tijdens het onderzoek niet dat zijn persoonlijkheid geschetst werd, maar aanvaardde wel dat zijn gerechtelijke verleden in herinnering werd gebracht. De 75-jarige Habran werd al twaalf keer veroordeeld. Zijn zwaarste straf, namelijk 18 jaar dwangarbeid, kreeg hij in 1974 van het Brusselse assisenhof voor een overval met een dode in Schaarbeek.

In 1992 werd hij voor het laatst veroordeeld. Deskundigenrapporten die dateren van de periode tussen 1960 en 1992, stellen de man voor als een mentaal gestoorde of een psychopaat. Habran werd geïnterneerd, maar later werd hij toerekeningsvatbaar voor zijn daden geacht. In de akte van beschuldiging werd de levenswandel van alle beschuldigden in detail weergegeven.

Verschillende beschuldigden weigerden mee te werken aan het moraliteitsonderzoek. Jean Renson, Thierry Dalem, Claude Kremer, Joël Schraenen, Stefan Lewus, Vincent Buret, Tony Samardzic, Eric Weyns, Anouar Bennane en Giuseppe Rosato hebben een aanzienlijk strafblad waarop een aantal veroordelingen staan. Over Jean-Marie Geerts werd geen gedetailleerde informatie meegedeeld in de akte.

Deze voormiddag kwam de advocaat van Eric Weyns, meester Wilmotte, tussen om een nieuw incident te melden. De advocaat betreurde dat zijn cliënt, op bevel van het parket, nog steeds onderworpen wordt aan strikte overbrengingsvoorwaarden. Vorige week werd namelijk een voorlopige juridische beslissing genomen die dat regime tegenspreekt.

“De situatie is ongelooflijk, want we hebben verkregen dat meneer Weyns niet meer volgens code 3 overgebracht wordt, maar volgens een soortgelijk regime dat hij genoot voor de kamer van inbeschuldigingstelling”, aldus meester Wilmotte. “Tegen de beslissing werd niet in beroep gegaan, en toch weigert het parket de gerechtelijke beslissing toe te passen, ondanks de rechten van de verdediging.” Het voorlezen van de aktes van verdediging begint om 13.30 uur.

Bron » De Morgen