“Zwaailicht nekte overval Habran op geldtransport”

De overval op het geldtransport in Borgworm in januari 1998 mislukte omdat Marcel Habran het zwaailicht te snel bovengehaalde uit de Volvo die het geldtransport volgde. Dat zegt beschermde getuige Rolando Cerri, die eraan toevoegde dat bij de overvallers toen paniek ontstond tijdens de aanval.

De verklaringen van Cerri brachten het onderzoek in een stroomversnelling, zei Jean-Claude Tahir, die het onderzoek leidde. Na zijn arrestatie voor een hold-up liet Cerri in 2002 weten dat hij met de gerechtelijke autoriteiten wilde samenwerken in ruil voor voordelen. Hij noemde toen al de namen van betrokkenen als Dalem, Kremer, Maréchal, Schraenen en Renson. In augustus van dat jaar werd de wet op beschermde getuigen van kracht en op 25 oktober kreeg Cerri extra bescherming.

“Hij wilde op 51-jarige leeftijd geen straf van 2,5 jaar meer uitzitten en onderhandelde met justitie over een statuut als beschermde getuige”, aldus Tahir. Cerri gaf toe dat er in 1995 contacten waren tussen Nicolas Geyer, Michel Anthemus en Léon De Staerke om een overval te plegen op een geldtransport van Brink’s.

Cerri zegt dat hij in 1996 gedurende meerdere maanden deelnam aan de voorbereidingen voor die overval. Volgens zijn versie van de feiten zouden Marcel Habran en Jean Renson door Nicolas Geyer op de hoogte zijn gebracht van de voorbereidingen. Thierry Dalem en Claude Kremer zouden vervolgens bij de groep zijn gekomen, ondanks de terughoudendheid van Geyer en Anthemus.

Sommigen zouden zich vervolgens teruggetrokken hebben uit het project wegens de gebruikte strategie. Volgens Cerri waren Dalem en Kremer, samen met Maréchal, Schraenen en Habran, betrokken bij de overval. De verklaringen van Cerri werden vergeleken met die van Lilo Scerra bij het begin van het onderzoek.

Alle beschuldigden ontkenden betrokkenheid. Hun alibi werden nagetrokken door de onderzoeker en zullen nog het onderwerp vormen van debatten. Morgen hoort de jury van het hof van assisen van Luik een reeks getuigenissen die verband houden met die van Cerri en Scerra. Onder meer de boekhandelaar van Florenville, die het alibi van Habran kan bevestigen, zal worden gehoord.

Bron » De Morgen

“Tipgever deed in 1998 onthullingen over overval in Borgworm”

Twee weken na de overval op een geldtransport in Borgworm heeft een tipgever gemeld dat hij bereid was om onthullingen te doen over de feiten. Dat heeft commissaris Jean Lesage verklaard tijdens zijn verhoor voor het Luikse assisenhof.

Calogero Scerra signaleerde op 27 januari dat hij drie van de vier daders kende en dat hij wist welke wapens gebruikt waren bij de overval in Borgworm op 12 januari 1998. Hij werd daarna vermoord. Scerra wordt ervan verdacht deelgenomen te hebben aan de voorbereidingen van de overval. Scerra had zijn verklaringen afgelegd in ruil voor verschillende eisen.

Calogero Scerre, ook wel “Lilo” genoemd, was een gekend figuur in het misdaadmilieu. Zo was hij onder meer betrokken bij feiten van pooierschap en autozwendel. Op het ogenblik van de feiten stond hij onder een regime van halve vrijheid in de gevangenis van Lantin.

Op een bepaald moment werd Scerra verdacht van deelgenomen te hebben aan de overval in Borgworm. Hij werd echter van de lijst van mogelijke overvallers geschrapt. Volgens de speurders kon Scerra zich door zijn tijdsgebruik niet in Borgworm bevinden op het ogenblik van de overval.

Bron » De Morgen

Vier wapens afgevuurd in Borgworm

Tijdens de overval op een geldtransport in Borgworm op 12 januari 1998 zijn vier wapens gebruikt. Ter plaatse werden 56 patroonhulzen gevonden van twee FAL-vuurwapens (Fusil Automatique Leger), 26 hulzen van een Kalachnikov AK 47 en één huls van een P90. Dat hebben de ballistische experts Denis en De Durpel verklaard tijdens hun getuigenis voor het Luikse hof van assisen.

Volgens de wapenexperts is de bestelwagen die het geldtransport uitvoerde, langs voren geraakt door 43 schoten, waarvan 12 schoten door de voorruit. De linkerkant van het voertuig werd geraakt door 17 kogels. Aan de achterkant waren er zes kogelinslagen.

“De Kalachnikov heeft uitsluitend gevuurd van binnenin de Chrysler”, stelden de experts. “Met de FAL-geweren werd vanuit de Chrysler gevuurd, maar ook terwijl rond de stilstaande bestelwagen gestapt werd. Bepaalde kogelhulzen die werden teruggevonden in Borgworm, konden gelinkt worden aan kogelhulzen die gevonden zijn na een overval die in 1996 gepleegd is in Dison”, luidde het.

Voor het hof kwam ook commissaris Jean Lesage getuigen. Hij had het onder meer over een van zijn tipgevers, Calogero Scerra, ook wel ‘Lilo’ genoemd. Scerra, die in de gevangenis van Lantin zat, was bereid om onthullingen te doen in ruil voor een aanpassing van zijn gevangenisregime.

Op 27 januari 1998, twee weken na de feiten, signaleerde Scerra dat hij drie van de vier daders kende en dat hij wist welke wapens gebruikt waren bij de overval in Borgworm. Volgens Scerra was de bende zich aan het voorbereiden op nieuwe feiten. De tipgever beweerde dat hij kon voorspellen wanneer de overval bij benadering zou plaatsvinden en wat het doelwit was.

In ruil voor zijn onthullingen vroeg Scerra dat hij opnieuw een gevangenisregime van halve vrijheid zou krijgen en dat zijn identiteit maar door drie personen gekend zou zijn. De daders van de overval hadden volgens hem namelijk zeer goede relaties in politiekringen. Lilo Scerra was tipgever van Jean Lesage sinds 1992 en werd ervan verdacht banden te hebben met het misdaadmilieu. Volgens Lesage was Scerra onder meer betrokken bij feiten van pooierschap en autozwendel.

Bron » De Morgen