Resem zware misdaden raakt niet opgelost

Jaren speuren heeft niets tastbaar aan het licht gebracht over de Bende van Nijvel. De vraag: wie er heeft gedood in Waver, Beersel, Halle, Temse, Nijvel, Ohain, Eigenbrakel, Overijse, Aalst, enz. blijft onbeantwoord. De moord op 28 mensen, onder wie verscheidene kinderen, is nooit opgehelderd.

Tientallen verhoren (tot in het buitenland toe) en enkele aanhoudingen leidden tot niets. De genie ging kopje onder om in waterlopen her en der naar wapens te zoeken. Vragen bleven open en daders vrij …

De parlementaire onderzoekscommissie voor het banditisme heeft na twee jaar vergaderen niet kunnen achterhalen wie de moorddadige overvallen heeft gepleegd. Wel legde zij hiaten bloot in het politie-apparaat en werd geconfronteerd met leugenachtige verklaringen van magistraten.

Ging de commissie alleen aan het werk om, zoals een parlementslid ons vertelde, “zand in de ogen te strooien”? Allemaal onkunde van domme speurders en onbekwame magistraten?

Nee, reageren speurders die de politie en de rijkswacht hebben verlaten. Beetje bij beetje is gebleken dat het speuren in de verkeerde richting werd gestuurd, bewijsstukken werden achtergehouden en vernield, moeizame onderzoeken werden gesaboteerd. In de rand van het Bende-onderzoek werd gesproken van nooit opgeloste dossiers van seksfuiven met minderjarigen waarvan wordt gezegd dat er prominenten aan deelnamen. Wie ooit op dat stuk zijn mond zou voorbijpraten (bv. omdat hij zich iets herinnert uit een “verdwenen” rapport) gaat er onverbiddelijk aan, klinkt het in politiekringen.

Sinds 1982, toen de Bende-terreur begon, maakten meerdere onderzoeksrechters, die zich over de dossiers en verslagen boven, promotie. Mooi meegenomen voor de betrokkenen, maar de opvolger moest weer vanaf nul beginnen. De magistraten de Bisseau d’Hauteville, Wezel, Baeyens, Schlicker, Kesteloot, Bellemans, Mahieu, Collin, Lacroix enz. werden de een na de ander vervangen.

Groep G

Het bekend raken in België van een geheime organisatie, met name SDRA-8, bij de militaire inlichtingendienst, kan nu misschien de speurders nieuwe moed schenken. De verklaringen van ex-BOB’er Martial Lekeu, die een toevlucht zocht in de Verenigde Staten, mogen niet als loutere fantasie worden afgewimpeld.

Lekeu heeft het vooral over de Groep G die bij de rijkswacht werd opgericht en die een plan had uitgewerkt om België te destabiliseren, ook met terrorisme en banditisme. De ex-BOB’er sluit niet uit dat toen ontspoorde rijkswachters verantwoordelijk zijn voor latere misdaden van de Bende van Nijvel.

Ook elders wordt dat mogelijk geacht en sommigen vinden dat enkele ex-rijkswachters gelijkenissen vertonen met de robotfoto’s die na de bloedige overval op Delhaize in Aalst (8 doden op 9 november 1985) werden verspreid. Wat als die ex-gendarmes bevelen uitvoerden voor anderen, hoger geplaatsten?

Hoe kunnen echte speurders vorderingen maken met het onderzoek? Ze staan hulpeloos tegenover invloedrijke personen uit de rijkswacht, het leger en de politiek, beweert Martial Lekeu. Wie bescherm wie en waarom?

Steeds vaker hoort men de mening dat Robert Beijer, een ex-rijkswachter, die veel wist, het zwijgen werd opgelegd. Volgens Martial Lekeu werden meerdere getuigen uit de weg geruimd.

Af en toe haalt het succes van een grote drugvangst het nieuws. Er zijn dus nog speurders. Anderzijds is de lijst onopgeloste zware misdaden te lang geworden om nog te geloven aan aanhoudende pech bij het politiewerk en niet te denken aan krachten, die het onderzoek remmen.

Wat is er met de Sabena-veiligheidsagent Zwarts gebeurd? Wie pleegde de moord op de steenrijke beheerder van medische labo’s Paul Camps en de ophefmakende wapendiefstal bij de Groep Diane? Waarom werd FN-ingenieur Juan Mendez geëxecuteerd en wie zijn de politiedoders van Zellik? De moordenaar van dr. Wybran ontkwam. Het parket blijft herhalen dat Paul Latinus zelfmoord heeft gepleegd.

Bron » Gazet van Antwerpen | Claude Herminaire