Cassatie tegen medewerking gerecht aan onderzoek Bende-dossier

In een brief aan de gerechtshoven vraagt het Hof van Cassatie, het hoogste rechtscollege, geen medewerking te verlenen aan het onderzoek van twee professoren naar mogelijke onregelmatigheden in het onderzoek naar de Bende van Nijvel. De Nationale Commissie voor de Magistratuur kant zich in een brief aan de koning eveneens tegen het initiatief van minister van Justitie De Clerck, die steeds meer in aanvaring komt met de magistratuur.

Recente kritiek op de manier waarop het gerecht het onderzoek voerde naar de onopgehelderde moorden van de ‘Bende van Nijvel’, bracht De Clerck tot het besluit twee hoogleraren te belasten met een onderzoek naar de manier waarop het gerecht het dossier heeft aangepakt. Dat is ten minste een deel van de magistratuur in het verkeerde keelgat geschoten.

In een brief die zij op 18 december naar de koning stuurde en gisteren vrijgaf, noemt de Nationale Commissie voor de Magistratuur het initiatief een inbreuk op het principe van de scheiding der machten. De minister van Justitie kan geen controle uitoefenen of door derden laten uitoefenen op het gerechtelijk onderzoek, zegt de Commissie. De interne en externe controle op de rechtspraak is door de wet geregeld, aldus de Commissie, die verwijst naar het parlementaire recht van onderzoek en de regel dat de Kamer van Inbeschuldigingstelling richtlijnen kan geven in een onderzoek.

De Clerck heeft woensdag in de kamercommissie voor Justitie zijn besluit nog verdedigd. Hij is van oordeel dat hij voldoende juridische gronden heeft om een dergelijk initiatief te nemen en zegt de steun te hebben van de vijf procureurs-generaal.

Nog gisteren maakte SP-kamerlid Renaat Landuyt bekend dat de voorzitter van het Hof van Cassatie een brief heeft gestuurd naar alle gerechtshoven, waarin herinnerd wordt aan het beroepsgeheim. De brief zegt dat de rechters het geheim van het onderzoek schenden als zij de hoogleraren inzage geven van het Bende-dossier. Volgens Landuyt komt dat erop neer, dat Cassatie vraagt de medewerking aan het onderzoek van de hoogleraren te weigeren.

CVP-kamerlid Tony van Parys waarschuwde voor een open machtsstrijd tussen de minister en de magistratuur. Een mogelijke uitweg bestaat er volgens hem in dat de twee hoogleraren hun opdracht uitoefenen onder toezicht van een magistraat.

Bron » De Tijd