Cassatie protesteert tegen Bende-onderzoek professoren

Het Hof van Cassatie nam eenparig een resolutie aan tegen de beslissing van minister van Justitie Stefaan de Clerck om twee professoren te belasten met een doorlichting van het onderzoek naar de Bende van Nijvel. Cassatie spreekt van een schending van de grondwet.

‘Het gerecht gaat zijn rol te buiten’, zegt Brice de Ruyver, hoogleraar strafrecht aan de Universiteit Gent. Na overleg met de procureurs-generaal deelde De Clerck vrijdagavond mee dat hij met de hoogleraren de bezwaren tegen het Bende-onderzoek gaat inventariseren.

Op 25 november vroegen voorzitter Stranard van het Hof van Cassatie en procureur-generaal Velu minister De Clerck al om uitleg over zijn beslissing om de professoren Cyriel Fijnaut en Raf Verstraeten te belasten met ‘een onderzoek van het onderzoek’ naar de Bende van Nijvel. Nu protesteert het hoogste gerechtshof ‘met klem tegen de schending van de grondwet en van de wetten, die de beslissing van de minister inhoudt’.

Het persbureau meldde dat waarnemers de resolutie van het hoogste rechtscollege in België ervaren als een officieuze inbeschuldigingstelling van de minister van Justitie. ‘Nonsens’, zegt Brice de Ruyver, ‘iemand wordt officieel in beschuldiging gesteld of niet in beschuldiging gesteld.’

Hij stelt wel met ‘ontsteltenis’ vast dat de hoogste magistratuur de uitvoerende macht ‘kapittelt’, hoewel er nooit stelling is genomen tegen de gang van zaken bij het gerecht. Hij meent dat de topmagistraten van het hoogste rechtscollege buiten hun boekje gaan. ‘Het is duidelijk dat het Hof van Cassatie een principiële stelling inneemt zonder gevat te zijn in een concrete zaak.’

Cassatie zou volgens De Ruyver wel in zijn rol gebleven zijn als het bijvoorbeeld stelling had genomen naar aanleiding van een of andere concrete vaststelling in het onderzoek van de twee professoren naar het dossier rond de Bende van Nijvel.

Hoogleraren inzage geven van stukken uit een lopend onderzoek maakt volgens de magistraten een schending van het onderzoek uit, zelfs al hebben de procureurs-generaal de minister daartoe de machtiging gegeven. Ze verwijzen daarmee de unanieme goedkeuring die het college van procureurs-generaal aan de beslissing van De Clerck gaf naar de prullenmand.

‘Dit is het zoveelste incident’, besluit De Ruyver, ‘Justitie jaagt de spanning inzake de scheiding der machten op de spits. Dat is geen goede zaak voor het gerecht. De publieke opinie krijgt de indruk dat het gerecht iets te verbergen heeft.’

Minister De Clerck wil de komende maand samen met de professoren Fijnaut en Verstraeten een inventaris maken van alle bezwaren die tegen het ‘onderzoek naar het Bende-onderzoek’ werden geformuleerd. Op basis van de uitkomst zal worden bekeken op welke manier de analyse van het Bende-onderzoek kan worden voortgezet.

De Clerck heeft dat vrijdagavond meegedeeld na een bijeenkomst met de procureurs-generaal. Daar was ook procureur-generaal Velu aanwezig.

Bron » De Tijd