Onderzoek Bende-dossier kan beginnen

De hoogleraren Fijnaut en Verstraeten krijgen een half jaar de tijd om, los van het lopende strafrechtelijke onderzoek, een ‘gemotiveerde en toegelichte inventaris’ op te maken ‘van alle tot op heden publiek gemaakte grieven’ over de wijze waarop het onderzoek naar de moordovervallen van de Bende van Nijvel is gevoerd. Dat is de uitkomst van overleg tussen minister van Justitie Stefaan de Clerck, de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie en de procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep.

De professoren moeten ook de feiten die het voorwerp uitmaken van het onderzoek en de belangrijke stappen in het onderzoek reconstrueren.

Het gerecht heeft zijn ‘positieve medewerking’ beloofd. Eerder had Cassatie scherpe kritiek geuit op het besluit van De Clerck een onderzoek naar het Bende-onderzoek te laten doen. De minister zal het rapport van de hoogleraren bekendmaken, met de procureurs bespreken en daar de passende besluiten uit trekken.

Bron » De Tijd