Dossier-Cools en -Dutroux naar Bendecommissie?

Als de volgende dagen blijkt dat een parlementair onderzoek nodig is naar de manier waarop in de zaken-Dutroux en -Cools het gerechtelijk onderzoek verliep, is de Bendecommissie ‘bis’ bereid die taak op zich te nemen.

De tweede Bendecommissie, die het ‘onderzoek naar het onderzoek’ van de Bende van Nijvel moet voeren, kwam gisteren voor het eerst sinds de parlementaire vakantie bij elkaar. Begin oktober wordt in de commissie het eerste rapport van de professoren Fijnaut en Verstraeten besproken. Daarin wordt de inventaris gemaakt van alle tot nu toe bekende grieven over het onderzoek.

De commissie heeft ook de minister van Justitie, de oversten van de betrokken parketten, en de chefs van de politie- en inlichtingendiensten schriftelijk gevraagd toegang te krijgen tot alle (ook geheime) documenten die met het Bendedossier te maken hebben.

Bron » De Tijd