Bende-speurders vonden in VS-documenten (nog) geen spoor van afpersingshypothese

De Brusselse zakenman en kandidaat-politicus Albert Mahieu gaf donderdag tijdens een massaal bijgewoonde persconferentie zijn visie op de motieven achter de moorddadige reeks overvallen van de Bende van Nijvel in de jaren tachtig. Afpersing van bestuurders van Delhaize door de Amerikaanse maffia was de rode draad in zijn verhaal.

Al sinds de jaren tachtig duikt de hypothese op dat Delhaize het slachtoffer is geweest van een afrekening en/of afpersing door de Amerikaanse maffia. Delhaize zou via zijn filiaal Food Lion de georganiseerde misdaad in de VS op één of andere manier voor de voeten hebben gelopen. Het gevolg was een bloedbad dat, alleen al in 1985, het leven kostte aan 16 Delhaize-klanten.

Albert Mahieu pikte de draad donderdag weer op. Hij noemde een Amerikaans distributeur met wie Delhaize in de jaren tachtig in zee ging en die volgens Mahieu door Delhaize voor een bedrag van 17 miljoen dollar werd bedrogen. Zeventien is precies het aantal Bende-slachtoffers dat ooit bij Delhaize viel. Eén dode per miljoen dollar schade, dat was volgens Mahieu het gebruikelijke tarief van de maffia. De zeventiende dode viel in 1983. Die moord schrijft Mahieu toe aan de privé-investering die twee Delhaize-bestuurders ooit deden in de aankoop van huizen in de Brusselse bordelenbuurt aan de Aarschotstraat. Dat zinde de maffia niet, aldus Mahieu.

Als de hypothese van afpersing klopt, dan was een aantal mensen bij Delhaize daarvan op de hoogte en hebben ze dat aan het gerecht verzwegen. Mahieu gaat dan ook tegen onbekenden klacht indienen. Hij doet dat in het Nederlands. De Franstalige justitie vertrouwt hij niet meer.

Behalve mechanische en historische verbanden bracht Mahieu geen enkel tastbaar element aan. De suggestie dat de speurders de hypothese van de afpersing niet goed uitspitten, klopte evenmin. De cel-Jumet onderzoekt het spoor al jaren. Een tijdje geleden kregen de financiële topspeurders van het CDGEFID (Centrale Dienst ter Bestrijding van de Georganiseerde Economische en Financiële Delinquentie) die de Bende-speurders ondersteunen, vanwege de speurders van het Amerikaanse FINCEN (Financial Crime Enforcement Network) een stapel documenten overhandigd die te maken hebben met de Amerikaanse activiteiten van Delhaize.

Nadat het gerecht in 1995 een speciale steundienst oprichtte om de cel-Jumet bij te staan, werd het spoor van de afpersing opnieuw tegen het licht gehouden. Jean-Pierre Doraene en zijn mannen van de CDGEFID, namen contact op met FINCEN. Enige tijd geleden kregen zij vanuit de VS een hele papierberg overhandigd. Het doorsnuffelen ervan leverde nog niets op.

‘Wij sluiten niet uit dat dit motief ons naar het antwoord op de Bende-moorden kan leiden, maar wij hebben vooralsnog geen tastbaar element dat deze hypothese kan bevestigen. Dit geldt evenzeer voor de andere onderzoekpistes die we bewandelen’, heette het gisteren bij de cel-Jumet.

Op de vraag of eventuele bewijzen van een mogelijke betaling aan afpersers ooit achterhaald kan worden, werd in gerechtelijke kringen zeer pessimistisch gereageerd. ‘Bij dit soort bedrijven is het onbegonnen werk via de boekhoudingen een spoor van een vermeende betaling van afpersingsgeld terug te vinden’, werd ons in gerechtelijke kringen gezegd. Onderzoeksrechter Raynal bevestigde dat het spoor van een afpersing nog niet is afgesloten.

Bij Delhaize ‘De Leeuw’ besliste men inmiddels klacht neer te leggen tegen Mahieu. ‘Delhaize ‘De Leeuw’ kan niet dulden dat leugenachtige uitlatingen en kwaadwillige beweringen het bedrijf, waarvan meerdere klanten en medewerkers onherstelbare schade leden, in diskrediet brengen’, aldus de mededeling van het bedrijf.

Bron » De Tijd