PS blijft gekant tegen regeling spijtoptanten

De Parti Socialiste (PS) blijft gekant tegen een wettelijke regeling voor spijtoptanten. De jongste onthullingen over een vermeende kroongetuige-spijtoptant in het Bende-onderzoek zijn een schandalig politiek manoeuvre, luidt het bij de PS. Tijdens een interpellatie over de spijtoptantenregeling in de kamercommissie Justitie bleek de PS de enige partij die niet van spijtoptanten wil weten. De oppositie blijft bereid om samen met de andere meerderheidspartijen een wisselmeerderheid te vormen.

De federale minister van Justitie, Marc Verwilghen (VLD), en PS-voorzitter Elio di Rupo bekvechten al maanden over de spijtoptanten. Minister Verwilghen maakt er een prioriteit van en Di Rupo houdt het ontwerp van wet tegen omdat hij vindt dat het niet de taak van de regering is om van België een verklikkersmaatschappij te maken.

Minister Verwilghen heeft gisteren in de kamercommissie Justitie gezegd dat hij er niet in slaagt Elio di Rupo over dit probleem te spreken. De minister wil aan Di Rupo duidelijk maken dat zijn vrees ongegrond is. In een poging Di Rupo toch te overhalen, heeft de minister een advies aan een college van experts van de Raad van Europa gevraagd. “Als wij zelf de regeling voor spijtoptanten niet uitwerken, zullen we door andere gedwongen worden”, zegt Marc Verwilghen.

De minister verwijst naar het EU-voorstel voor de strijd tegen terrorisme dat strafverminderingen verschaft aan spijtoptanten. De EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie moeten voor 7 december beslissen over dit voorstel. Dat hebben de de staats- en regeringsleiders van de EU vorige vrijdag in Gent beslist.

Regeling

De PS wuift de niet gelukte toenaderingspogingen van Marc Verwilghen weg. De minister moet in de ministerraad praten. Over het probleem heeft Di Rupo al meermaals gesproken met zijn VLD-collega Karel de Gucht. “Tijdens die gesprekken blijkt dat beide voorzitters begrip hebben voor elkaars standpunt”, zegt de woordvoerster van Elio di Rupo. Volgens de PS staat een regeling voor de spijtoptanten niet in het regeerakkoord.

Minister Verwilghen ziet dat anders. In de regeringsverklaring staat weliswaar geen letterlijke verwijzing naar de spijtoptanten, maar er staat wel dat de regering alle niet uitgevoerde aanbevelingen van de commissie georganiseerde misdaad in de Senaat en de Bende-commissie bis zal uitvoeren. Eén van die aanbevelingen is een regeling voor spijtoptanten.

Bij de PS is men helemaal niet te spreken over het politieke manoeuvre om het Bende-dossier als breekijzer te gebruiken om een doorbraak in het spijtoptantendossier te forceren. Zaterdag verscheen in de VUM-kranten een bericht dat een spijtoptant klaarstond om in het dossier van de Bende van Nijvel te getuigen. De Bergense advocaat-generaal Claude Michaux, die het onderzoek leidt, ontkende dinsdag in deze krant het bestaan van dergelijke kroongetuige.

“Het is schandalig en onaanvaardbaar dat dergelijke informatie in de media wordt gebracht”, zei PS-kamerlid Thierry Giet in de kamercommissie. Giet: “Ik kan moeilijk geloven dat het een poging tot manipulatie is om de wettelijke regeling toch door te drukken.”

Tijdens de kamercommissie bleek voorts dat de oppositiepartijen samen met de andere meerderheidspartijen een wetsvoorstel voor spijtoptanten van Tony van Parys (CD&V) en Geert Bourgeois (N-VA) willen bespreken. Dinsdagochtend waren alle partijen bereid dit probleem prioritair aan te pakken, maar in de namiddag was het enthousiasme al veel minder. De commissie beslist pas na de herfstvakantie of het dossier een prioritaire plaats krijgt op de agenda.

Bron » De Tijd