Topmagistraten gekant tegen ‘Grote Franchimont’

Enkele hooggeplaatste magistraten maakten gisteren in de kamercommissie Justitie brandhout van de ‘Grote Franchimont’. Dat is de geplande hervorming van de strafprocedure, genoemd naar de Luikse professor onder wiens leiding die hervorming in de Senaat is uitgewerkt. ‘De coherentie is zoek, de onderzoeksrechter zal overbelast worden, een strafproces zal nog ingewikkelder worden en daardoor langer duren’, luidt de kritiek.

In de kamercommissie Justitie is sinds vorige week de bespreking gestart van het wetsontwerp over de herziening van de strafprocedure. Gisteren waren er hoorzittingen. Eerste-advocaat-generaal in Antwerpen Yves Liégeois benadrukte dat de rechterlijke organisatie nood heeft aan stabiliteit en wees op de reeks veranderingen die al sinds 1996 wordt doorgevoerd. ‘Is dit wel het goede tijdstip voor een herziening van het strafprocesrecht’,vraagt hij zich af.

Ook de procureur des konings in Charleroi en voormalig onderzoeksrechter Christian de Valkeneer zei ontgoocheld te zijn in het wetsontwerp. Hij somde een hele reeks argumenten op over onder meer de aanhoudingstermijn die zijn inziens met 24 uur te kort is waardoor te veel mensen in voorhechtenis belanden. Wel pleitte hij ervoor de functie van onderzoekrechter te wijzigen. ‘Momenteel rust te veel verantwoordelijkheid op één persoon. Er moet worden nagedacht om die taak te verdelen over een ploeg, een team van onderzoeksrechter’, legt Christian de Valkeneer uit.

Federaal magistraat Johan Delmulle sprak zijn vrees uit voor de werkbaarheid van de ‘Grote Franchimont’ op het terrein. ‘De verdediging krijgt te veel rechten. Verdachten zullen te snel met hun advocaat kunnen overleggen, terwijl de meeste bekentenissen gebeuren tijdens die eerste uren, wanneer men nog geen alibi heeft kunnen verzinnen’, vertelt hij.

BOM

Tijdens de bespreking van de hervorming liet minister van Justitie Laurette Onkelinx (PS) weten dat ze de reikwijdte wil herzien van de wet op de bijzondere opsporingsmethodes (BOM), zoals afluisteren en infiltreren. Dat is opmerkelijk want Onkelinx heeft die wet in december vorig jaar nog maar laten wijzigen.

Op vraag van CD&V-kamerlid Tony Van Parys legde Onkelinx uit dat ze de lijst van inbreuken waarvoor de bijzondere methodes mogen gebruikt worden, wil inperken. ‘In de loop der jaren is de lijst met misdrijven van zware, georganiseerde criminaliteit uitgebreid, zonder na te denken dat daardoor ook de BOM-wet werd uitgebreid. Ik zal de lijst inperken via ammendementen op de grote Franchimont’, besloot de minister.

Bron » De Tijd