Budget staatsveiligheid steeg met helft

De staatsveiligheid werd door de paarse regering niet stiefmoederlijk behandeld. De begroting voor de dienst steeg van 23,4 miljoen euro in 2003 naar 33,7 miljoen dit jaar. Die cijfers werden bekendgemaakt door VLD-kamerfractieleider Fons Borginon, in een reactie op de kritiek van de jongste dagen op het regeringsbeleid naar aanleiding van de EPSI-affaire en het ontslag van Koenraad Dassen als hoofd van de staatsveiligheid.

Borginon wees erop dat de stijging van het budget voor de staatsveiligheid hoger ligt dan het gemiddelde en zelfs hoger dan dat voor de federale overheidsdienst Justitie, de hoogste stijger in de begroting. De begroting voor de staatsveiligheid steeg in 2004 met 6 procent in vergelijking met het jaar voordien. In 2005 kwam daar nog eens 21 procent bij en voor dit jaar is nog eens een groei van andermaal 13 procent voorzien in de initiële begroting.

De toename is volgens de VLD-fractieleider voornamelijk naar de personeelsuitbreiding gegaan. Terwijl in 2003 nog 14,8 miljoen uitgegeven werd voor personeelsuitgaven, werd op de begroting van dit jaar 21,6 miljoen ingeschreven voor deze post. Dat betekent een stijging van 46 procent in drie jaar tijd. Om veiligheidsredenen kan het precieze kader, meer bepaald dat van de buitendiensten, niet bekendgemaakt worden.

De werkingskosten namen ook toe, met als uitschieters die voor informatica. De uitgaven voor ICT-investeringen stegen in de periode 2004-2005 van 158.000 naar 552.000 euro (plus 249 procent), en van 137.000 naar 460.000 euro voor de ICT-werkingsuitgaven (plus 236 procent). Dat was “onontbeerlijk”, stelt Borginon aangezien men zowel op het vlak van terrorisme als economische spionage steeds meer gebruikt maakt van moderne communicatiemiddelen.

Bron » De Morgen