De ware reden waarom Koen Dassen moest opstappen

De topvrouw van de Britse inlichtingendienst MI5, Eliza Manningham-Buller, bracht begin november vorig jaar een tot nu toe geheimgehouden bezoek aan Brussel, zo vernam De Morgen. Vergezeld van Koen Dassen, op dat moment nog chef van de Staatsveiligheid, bezocht de director general van de Britse geheime dienst achtereenvolgens minister van Justitie Laurette Onkelinx (PS) en het Comité I, dat namens het parlement toezicht houdt op de Belgische inlichtingendiensten.

Doel van het zeer ongebruikelijke bezoek, dat gepaard ging met veel machtsvertoon en loeiende sirenes, was de Belgische autoriteiten ervan te overtuigen het regeringsplan voor de oprichting van het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse (Coda) op te geven. Coda moet het centrale zenuwcentrum worden waaraan alle inlichtingen- en politiediensten hun informatie over terrorisme zullen moeten doorgeven, desnoods op straffe van sancties.

Volgens Dassen wordt de samenwerking met buitenlandse diensten daarmee onmogelijk, omdat zij geen inlichtingen meer zullen willen doorspelen aan de Staatsveiligheid. “Het hoofd van de Staatsveiligheid heeft de chef van MI5 gebruikt om een regeringsbeslissing te saboteren”, zegt een bron in regeringskringen. “Dat heeft men hem zeer kwalijk genomen.”

Premier Verhofstadt, die niet vooraf op de hoogte was van het initiatief van Dassen, ontstak naar verluidt in grote woede toen hij het nieuws over het bezoek van de MI5-chef vernam. Hij kon er op het nippertje van overtuigd worden om niet naar zijn Britse ambtgenoot Tony Blair te bellen om zijn beklag te maken. Een diplomatieke rel met Groot-Brittannië werd zo op de valreep vermeden.

Enkele weken na het bezoek van de MI5-chef bracht minister Onkelinx, op 28 november, een tegenbezoek aan Londen om de plooien glad te strijken. Ze werd daarbij vergezeld door Brice De Ruyver, de veiligheidsadviseur van de premier, en Pascale Vandernacht, kabinetsmedewerkster van minister Onkelinx inzake inlichtingendiensten.

In regeringskringen wordt bevestigd dat Dassen (VLD) vanwege zijn onorthodoxe verzet tegen het Codaplan volledig in ongenade viel bij zijn partijgenoten premier Verhofstadt en minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael. De publicatie van het ophefmakende rapport van het Comité I over de export van mogelijk voor nucleaire doeleinden bruikbaar materiaal door de Waaslandse firm EPSI, dat begin vorige week het ontslag van Dassen als chef van de Staatsveiligheid veroorzaakte, zou slechts de druppel geweest zijn die de emmer deed overlopen.

Bron » De Morgen