Nog geen regeling voor spijtoptanten

Het gerechtelijke apparaat is nog altijd vragende partij om voor gerechtelijke onderzoeken misdadigers in te zetten. Dat bleek enkele weken geleden nog eens tijdens de ontmoeting van de cel-Jumet, die het onderzoek naar de Bende van Nijvel leidt, met nabestaanden van de Bende-slachtoffers.

Terwijl Agalev gisteren een wettelijk statuut voor klokkenluiders verdedigde, worstelt Justitie al een paar jaar met een vergelijkbaar probleem. Daarbij gaat het dan wel niet om ambtenaren die mistoestanden aanklagen maar om misdadigers die het criminele milieu de rug toekeren en het gerecht helpen in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Die personen kunnen als spijtoptant met strafvermindering of kwijtschelding beloond worden.

De federale minister van Justitie, Marc Verwilghen (VLD), beloofde twee jaar geleden aan de nabestaanden van de Bende-slachtoffers dat hij werk zou maken van een wettelijke regeling, maar hij botste op een veto van PS-voorzitter Elio di Rupo. Di Rupo heeft ethische bezwaren tegen het belonen van misdadigers. Nochtans kreeg het ontwerp van Verwilghen de steun van de raad van procureurs en van de Raad van Europa.

Op 27 oktober vorig jaar schreef deze krant dat de PS-voorzitter met zijn VLD-collega Karel de Gucht was overeengekomen de spijtoptantenregeling niet in deze legislatuur goed te keuren. In ruil was de PS bereid ook het migrantenstemrecht naar de volgende regeerperiode te verschuiven. Beide voorzitters ontkenden het akkoord, maar tot op heden is geen van beide regelingen door het parlement geraakt.

Wisselmeerderheid

Minister Verwilghen en de CD&V- en N-VA-oppositie hebben nochtans meermaals geprobeerd de spijtoptantenregeling op de agenda van de kamercommissie Justitie te krijgen. De oppositiepartijen boden een wisselmeerderheid aan, maar dat aanbod werd afgeslagen. De voorzitter van de kamercommissie, Fred Erdman (sp.a), diende uiteindelijk een compromisvoorstel in, maar ook de bespreking van dat voorstel werd in de kamercommissie nog niet aangevat.

Tot spijt van het gerecht. Dat bleek nog eens tijdens de jongste vergadering van de nabestaanden van de moordende raids met de cel-Jumet, het onderzoeksteam dat de 28 moorden van de Bende van Nijvel onderzoekt. Tijdens die vergadering enkele weken geleden stelde onderzoeksrechter Jean-Claude Lacroix dat de speurdersploeg zeker te vinden is voor een wettelijke regeling inzake de spijtoptanten.

Bron » De Tijd