Hof verwerpt vraag om bijkomend onderzoek

Het assisenhof van Aarlen vindt het verzoek tot bijkomend onderzoek van Xavier Magnée, de advocaat van Marc Dutroux, ongegrond en heeft het verzoek in een arrest verworpen. Magnée had gevraagd om 99 bijkomende onderzoeksdaden uit te voeren. Daardoor zou het assisenproces voor onbepaalde termijn moeten opgeschort worden. Het hof ging echter niet op dat verzoek in.

Magnée, die de assisenjury vorige week al vroeg om de schuldvragen niet te beantwoorden, vroeg onder meer een wedersamenstelling van de ontvoering van Julie en Melissa op de snelwegbrug, een wedersamenstelling van de ontvoering van An en Eefje in Oostende, een nieuw uitgebreid verhoor van onder meer Gino Russo, de ex-rijkswachters René Michaux en Jean Lesage, een onderzoek naar de banden tussen Michel Nihoul en een aantal andere personen in het strafdossier en een confrontatie tussen onderzoeksrechter Langlois en een aantal speurders die vinden dat hen tijdens het onderzoek de mond gesnoerd werd. Magnée had bijna een uur nodig om alle vragen op te sommen.

Alle burgerlijke partijen en het openbaar ministerie vonden het verzoek van Magnée onaanvaardbaar en reageerden heel scherp. De advocaat van Sabine Dardenne, Jean-Philippe Rivière, en advocaat-generaal Andries vonden dat de vragen hadden moeten gesteld worden tijdens het onderzoek, tijdens de termijn die in de wet-Franchimont bepaald wordt, voor de kamer van inbeschuldigingstelling, bij het begin van het proces of ten laatste aan de getuigen zelf die voor het hof zijn verschenen, niet nu op het laatste ogenblik.

In het arrest zei assisenvoorzitter Goux dat de jury over de nodige elementen beschikt om te antwoorden op de schuldvragen die zullen gesteld worden. Het recht om bijkomend onderzoek en bijkomende getuigenverhoren te vragen, is niet onbegrensd, merkte het hof in zijn arrest verder nog op.

Replieken

Vandaag krijgen de burgerlijke partijen en het openbaar ministerie de kans te repliceren.op de pleidooien over de schuldvragen van vorige week. Na de voorlezing van het arrest, was Paul Quirynen, de advocaat van de familie Marchal, de eerste die met zijn repliek

Alle beschuldigden vroegen vorige week via hun advocaten om van bepaalde tenlasteleggingen vrijgesproken te worden. Zo ontkent Dutroux onder meer de moorden op An, Eefje en Bernard Weinstein. Verwacht wordt dat de burgerlijke partijen het daar in hun replieken niet mee eens zullen zijn.

De partijen Delhez en Marchal gaan bij de jury zeker nog eens aandringen op een volledige schuldigverklaring van Michel Nihoul. De advocaten van de familieleden van Eefje Lambrecks benadrukten van hun kant tijdens hun eerste pleidooi al het aandeel van Martin en Lelièvre in de feiten, maar voor hen hoeft een veroordeling van Nihoul voor de ontvoeringen niet.

Bron » De Standaard