Zelfs bij vrijspraak voor moord komt Dutroux nooit vrij

Zelfs als de assisenjury Marc Dutroux vrijspreekt voor de moorden op An, Eefje en Bernard Weinstein, toch zal hij nooit de gevangenis verlaten, want niemand zal zijn vrijlating durven ondertekenen. Dat heeft advocaat Ronny Baudewyn gezegd tijdens zijn repliek voor zijn cliënt Marc Dutroux.

Daarna was het de beurt aan de verdediging van Michelle Martin. Volgens haar advocaat geeft ze toe dat ze mededader is bij de opsluiting van Julie en Melissa. Voor de opsluiting van de andere meisjes pleit ze enkel medeplichtigheid. Marc Dutroux krijgt morgen het laatste woord.

Baudewyn had in zijn eerste pleidooi al gezegd dat een vrijspraak voor één tenlastelegging in de praktijk niet uitmaakt voor Dutroux, omdat hij toch nooit meer de gevangenis zal verlaten. Andere partijen in het proces hadden die verklaring met kritiek overladen omdat Dutroux enkel voor de moorden tot levenslang veroordeeld kan worden.

“Wat ik zei was geen valstrik. Want zelfs al wordt hij voor die moorden vrijgesproken, dan nog zal niemand zijn vrijlating durven ondertekenen”, zei Baudewyn vanmorgen.

De advocaat gaf eerst een ellenlange opsomming van volgens hem leugenachtige verklaringen van Michelle Martin. Vervolgens legde hij opnieuw het, volgens hem, gebrek aan bewijs uit voor de feiten die Marc Dutroux ontkent: de ontvoering van Julie en Melissa (“zelfs procureur Bourlet geeft toe dat er geen klaarheid bestaat in die zaak”), de verkrachting van Henrieta Palusova en de drie moorden.

An en Eefje

Dat Dutroux de plaats aangeduid heeft waar An en Eefje begraven lagen, betekent volgens Baudewijn niet dat zijn cliënt de meisjes vermoord heeft. “We weten allemaal waar Lady Di begraven ligt, alhoewel slechts weinigen onder ons daar al geweest zijn. Wil dat zeggen dat we allemaal iets met haar dood te maken hebben?”

Volgens de advocaat is Dutroux in de val gelokt door de speurders. “Het hele terrein was al omgewoeld, behalve één metalen plaat met een schoorsteentje op. De speurders hebben ingespeeld op zijn ijdelheid en Dutroux gevraagd waar hij dacht dat de meisjes konden liggen.”

Baudewyn stelde vast dat andere partijen tijdens de pleidooien nauwelijks over de zogezegde bewijzen voor de moorden gesproken hebben, omdat ze niet bestaan. “Er zijn dingen over An en Eefje die we niet willen weten”, zei Baudewyn. Hij opperde dat de meisjes nog elders dan in Marcinelle en Jumet geweest zijn en hij vond dat er voor die moorden niet meer aanwijzingen zijn richting Dutroux als richting Weinstein.

De advocaat wees ook op de verschillende verklaringen van onder anderen Michelle Martin, dat Weinstein nog in leven was na november 1995. Waarom zouden die getuigen minder geloofwaardig zijn dan de getuigen die zeggen dat Marc Dutroux zijn vrouw sloeg, vroeg Baudewyn zich af. “Ook voor de moord op Weinstein is er geen bewijs”, besloot de derde pleiter voor de hoofdverdachte.

Michelle Martin tussen mededaderschap en medeplichtigheid

Michelle Martin geeft toe dat ze mededader is bij de opsluiting van Julie en Mélissa. Voor de andere opsluitingen beweert Martin dat ze slechts medeplichtig is. Dat zei Martins advocaat Thierry Moreau vannamiddag. Moreau legde er de nadruk op dat zijn cliënte geen deel uitmaakte van de bende en dat ze moet gezien worden als een zwak iemand die volledig afhankelijk was van Dutroux.

Met het oog op strafvermindering had de advocaat in zijn eerdere pleidooien verklaard dat Michelle Martin bij alle opsluitingen medeplichtige en geen mededader was.

De advocaat herinnerde eraan dat medeplichtigheid enkel nuttige medewerking betekent. Iemand die mededader is heeft daarentegen hulp geleverd die noodzakelijk is om de misdaad te kunnen plegen. En volgens Moreau maakt het stilzwijgen of het nietsdoen van zijn cliënte haar geen mededader. Moreau citeerde het hof van Cassatie dat zegt dat angst, lafheid en nalatigheid niet kunnen beschouwd worden als mededaderschap.

Volgens Moreau maakte Martin geen deel uit van de bende die kinderen ontvoerde en opsloot. Daar is een bewuste beslissing voor nodig en ondubbelzinnige banden tussen de leden. En daarvan was geen sprake bij Michelle Martin, zei hij. Ze werd enkel bij de feiten betrokken omdat ze de echtgenote was van Dutroux.

Bron » De Standaard