Goedkeuring wapenwet versneld

Het ontwerp van nieuwe wapenwet wordt versneld behandeld. Voorzitster van de kamercommissie Justitie, Martine Taelman, reageert daarmee op de oproep van premier Guy Verhofstadt.

De hoorzittingen over het wetsontwerp waren gepland voor de week voor Hemelvaart. Na een onderhoud met premier Guy Verhofstadt besliste Taelman die vroeger te laten plaatsvinden. Ze heeft de diensten van de commissie opdracht gegeven om de hoorzittingen vroeger dan gepland te laten plaatsvinden, zodat ook de bespreking van het ontwerp zelf sneller kan verlopen.

Verhofstadt had Taelman en kamervoorzitter Herman De Croo in een brief gevraagd om snel werk te maken van het wetsontwerp dat de huidige wapenwet verstrengt. Minister van Justitie Laurette Onkelinx diende het ontwerp een tijdje geleden in. Het ligt momenteel ter bespreking in de Commissie Justitie.

VLD-kamerfractieleider Fons Borginon denkt dat de goedkeuring van de nieuwe wapenwet in de Kamer snel kan gebeuren zonder aan de kwaliteit van de bespreking te raken. Volgens hem kan het wetsontwerp van Justitieminister Laurette Onkelinx zeker voor de zomer langs de Kamer en “hopelijk ook langs de Senaat” passeren.

Borginon wijst erop dat de behandeling van het wetsontwerp al is aangevat: de minister heeft de tekst al toegelicht, alle fracties werd gevraagd namen op te geven voor de hoorzittingen, die men bezig is te organiseren en die binnen twee weken zouden kunnen doorgaan, luidt het.

Ook Spirit-kamerlid Stijn Bex hoopt dat de behandeling kan worden afgerond voor het zomerreces. Zijn partij wil er wel zeker van zijn dat een aantal mogelijke achterpoortjes in het wetsontwerp kunnen worden gesloten. Zo kan het volgens Bex niet dat een van de gegronde redenen om een wapen aan te schaffen – personen die een veiligheidsrisico lopen – als achterpoortje wordt gebruikt.

Spirit blijft voor het overige wel voor een verbod op privé-wapenbezit, maar is niettemin tevreden over het huidige ontwerp. “Men zal nooit kunnen vermijden dat een bezitter van een wapenvergunning of een jachtverlof plots een slag van de molen krijgt. Maar incidenten zoals gisteren, waarbij een labiele persoon ’s ochtends in een opwelling compleet legaal een wapen koopt en een paar uur later onschuldige mensen gaat vermoorden, zullen niet meer mogelijk zijn, wat de wapenlobby ook mag beweren”, dixit Spirit.

Een nieuwe wapenwet had de gruwelijke moorden in Antwerpen niet kunnen voorkomen. Dat stelt de Nationale Unie van de Wapenmakerij en der Jacht- en Sportschutters (UNACT) vanmorgen.

UNACT ergert zich aan de oproep van politieke partijen voor een strengere wapenwet. “De snelle politieke reacties zijn enkel een uiting van stemmingmakerij om de voor even opgeschrikte maatschappij te sussen”, luidt het in een mededeling. “Zij vergeten dat niet het wapen zelf, maar wel het doelbewuste gebruik ervan door de dader de werkelijke oorzaak is voor deze laffe daad.”

Volgens UNACT kan geen enkele huidige of toekomstige wet op legaal wapenbezit racistische aanslagen voorkomen. De Unie vindt het voorstel dat door minister van Justitie Laurette Onkelinx op tafel is gelegd voor een nieuwe wapenwet, onvoldoende.

“De dader van de racistische aanslag zou zowel volgens de huidige wet als het nieuwe wetsvoorstel zijn wapen perfect legaal kunnen kopen. Hij voldoet immers aan alle gestelde eisen: hij is meerderjarig, had geen strafblad en kon perfect aan de overige wettelijke voorwaarden voldoen.” UNACT pleit voor een aanpassing van de procedure om een registratieplichtig jacht- of sportwapen te kunnen verwerven.

Bron » De Standaard