Aanpassing wapenwet sleept al jaren aan

Een strengere wapenwet had het drama in Antwerpen kunnen vermijden, maar pas nu gaat de parlementaire molen in overdrive. Dinsdag begint de Kamercommisie Justitie in versneld tempo met hoorzittingen over het ontwerp van nieuwe, strengere wapenwet. Men wil na de tragedie in Antwerpen de stemming over het ontwerp zo snel mogelijk afhandelen in Kamer en Senaat, liefst nog voor de zomervakantie.

Het grote verschil met de huidige wetgeving is dat geen enkel vuurwapen nog vrij te koop zal zijn. De nieuwe wapenwet voorziet dat iedereen die een toegelaten vuurwapen in huis haalt, een vergunning moet aanvragen bij de provinciegouverneur. Die beslist op advies van de lokale politie. Enkel meerderjarigen zonder strafblad, met een medisch attest krijgen positief advies. Ze moeten slagen voor een theoretische en praktische proef. Maar vooral moeten ze een geldige reden hebben voor de aankoop.

Sport- en jachtwapens vallen niet onder die strenge regels, maar iedereen die zo’n wapen wil kopen, zal voortaan een jachtlicentie of een sportschuttersvergunning moeten voorleggen. Dat is ook een stevige drempel, want om een jachtlicentie te bekomen moet men eerst een theoretisch en praktisch examen afleggen. Ook voor een schuttersvergunning gelden strenge regels. Dader Hans Van Themsche had onder de nieuwe wet dus nooit op één dag een jachtwapen kunnen kopen.

“Dit is niet meer dan logisch. Om een mens neer te knallen had men tot nu toe niets nodig, om op konijnen te schieten moet men wel een examen doen”, zegt Spirit-voorzitter Geert Lambert. Zijn partij pleit voor een verbod op privé-bezit van wapens, maar met een verstrenging van de huidige regels is hij al best tevreden.

Het was premier Guy Verhofstadt (VLD) zelf, die gisterenmorgen de druk op het parlement opvoerde. Zowel kamervoorzitter Herman De Croo (VLD) als commissievoorzitter voor Justitie Martine Taelman (VLD) kregen een brief van de premier, met de vraag snel werk te maken van de wet.

Taelman liet eerst vanuit Mexico eerst weten “dat ze niet inzag hoe de procedure sneller zou kunnen verlopen”. Maar bijna even snel liet ze via het persagentschap Belga weten “dat ze er zelfs vervroegd voor terugkeert”.

De verstrenging van de huidige wapenwetgeving is een werkje dat al bijna 15 jaar aansleept. Al van in 1991 moet een Europese richtlijn over wapenbezit omgezet worden in strengere Belgische wetgeving.

In 1998 had toenmalig minister van Justitie Tony Van Parys (CD&V) samen met minister van Binnenlandse Zaken Louis Tobback een ontwerp voor een strenger wapenwet klaar. De nieuwe wet kwam er nooit. In de volgende regeerperiode botste minister van Justitie Marc Verwilghen (VLD) op soortgelijke vertragingen. Huidig minister van Justitie Laurette Onkelinx (PS) kreeg in maart vorig jaar groen licht van de ministerraad, maar het parlement moet nog altijd volgen.

“Al twee keer botsten we op parlementair verzet, vooral aan Franstalige kant. CD&V staat klaar om het ontwerp goed te keuren, maar ik zie dat de MR al klaar staat om de tekst opnieuw af te zwakken. Afwachten dus”, zegt Tony Van Parys.

“Een strengere wet had het drama niet kunnen vermijden”, zegt Gilliam Hervens, wapenhandelaar uit Mortsel en lid van Unact, de Unie van Wapenmakers ondertussen. “Wij verdienen ons brood met wapens verkopen, maar door al die regels legt men ons droog. Een bewijs van goed gedrag en zeden zou toch genoeg controle moeten zijn?”

Bron » De Standaard