Dossier Bende van Nijvel in beslag genomen

De onderzoeksrechter van de Bende van Nijvel laat beslag leggen op een deel van zijn eigen dossier. Het gaat om het originele politiedossier van de ophefmakende Bende-zaak. Dat is in het gebouw van het Brusselse parket ondergebracht.

Het bevelschrift van 28 augustus luidt als volgt: “In het kader van zijn dossier 26/90, ook wel genoemd het dossier van de Bende van Nijvel, beveelt de onderzoeksrechter dat geen enkel document van de manuele documentatie uit dit lokaal mag worden gehaald. Inzicht in deze documenten is nog altijd mogelijk mits de geldende bepalingen.”

Die ongewone maatregel is het gevolg van de nakende verhuizing van het Brusselse parket naar het nieuwe gebouw. Daar is er te weinig plaats om oude dossiers bij te houden. Enkele maanden geleden zou op het ministerie van Justitie al een vergadering hebben plaatsgehad om het probleem te bespreken. Er viel toen te horen dat dossiers van voor begin de jaren tachtig rijp waren voor vernietiging.

Uitgerekend die overweging schoot bij de magistraten van het Bende-dossier in het verkeerde keelgat. Omdat de verjaring van hun dossier immers sinds kort op dertig jaar is gebracht, willen zij vandaag toch minstens tot in 1976 in het gerechtelijk verleden van ons land kunnen speuren. En dat dreigt in gevaar te komen.

Bron » De Standaard