PS wil alleenheerschappij over Staatsveiligheid

De PS-ministers in de federale regering willen niet enkel de inlichtingendiensten ongebreidelde technische mogelijkheden geven en de parlementaire controle op de werking van de geheime diensten afschaffen. Ze willen ook de exclusieve bevoegdheid krijgen over zowel de Staatsveiligheid als de militaire inlichtingendienst ADIV.

Dat blijkt uit het wetsontwerp opgesteld door minister van Justitie Laurette Onkelinx (PS) en minister van Defensie André Flahaut (PS) betreffende methodes voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingendiensten.

Het bestaan van die Belgische versie van de Amerikaanse Patriot Act werd vorige week onthuld in deze krant en veroorzaakt groeiende onrust in politieke kringen. Ook minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (VLD) moest, net zoals de voorzitters van Kamer en Senaat, via via het bestaan van dat wetgevende initiatief vernemen.

“Het is verbazend hoe ver dit wetsontwerp gaat”, zegt een kabinetsmedewerker van Dewael. “Het geeft de inlichtingendiensten zeer vergaande bevoegdheden, zonder sluitende garanties tegen eventueel misbruik van de bijzondere opsporingsmethodes, zoals die bestaan voor de politiediensten. Maar vergeet niet dat het om een sneuveltekst gaat. Het ontwerp moet nog voor advies naar de Raad van State, het college van procureurs-generaal en andere instanties.”

Als de PS-ministers hun zin krijgen, verliest de minister van Binnenlandse Zaken elke zeggenschap over de Staatsveiligheid. Het wetsontwerp voorziet de afschaffing van artikel 6 van de wet op de inlichtingendiensten, waarin staat dat de minister van Binnenlandse Zaken betrokken wordt bij de organisatie en het bestuur van de Staatsveiligheid in aangelegenheden die te maken hebben met de handhaving van de openbare orde en de bescherming van personen. Justitieminister Onkelinx zou in haar scenario de exclusieve macht krijgen over de Staatsveiligheid, terwijl de militaire inlichtingendienst momenteel al volledig onder de bevoegdheid van defensieminister Flahaut valt.

“Dit wetsontwerp zou de verhoudingen tussen de inlichtingendiensten en de voogdijoverheden grondig door elkaar schudden”, reageert het kabinet van Dewael. “Maar minister Dewael heeft geen dogma’s, hij wil niet mordicus zijn greep op de Staatsveiligheid verliezen of versterken.”

Bron » De Morgen