Lizin verdedigt toezicht op inlichtingendiensten

Senaatsvoorzitster Anne-Marie Lizin (PS) waarschuwt voor het uithollen van de autonomie van het parlementair toezichtsorgaan op de Staatsveiligheid en de militaire inlichtingendienst.

Het Comité I, dat namens het parlement toezicht houdt op de werking van de inlichtingendiensten, dreigt volgens Lizin het slachtoffer te worden van zijn eigen succes.

Lizin wijst op het vele werk dat de parlementaire begeleidingscommissie, waaraan het Comité I rapporteert, het afgelopen jaar heeft verzet. “Het volstaat te herinneren aan de toezichtsonderzoeken in de zaak-Erdal, de uitvoer door EPSI van een isostatische pers en het dossier van de CIA-vluchten om het belang te benadrukken van het parlementair toezicht op onze inlichtingendiensten”, verklaarde Lizin dinsdag bij de openining van het parlementaire jaar.

“In zekere zin dreigt het Comité I slachtoffer te worden van zijn eigen succes. Steeds meer gaan er geruchten dat men de autonomie van het parlementair toezichtsorgaan wil uithollen. Dit betekent dat men ook de mate waarin het parlement toezicht kan uitoefenen op het functioneren van de uitvoerende macht aan banden wil leggen.”

Lizin maakt allusie op het wetsontwerp van haar partijgenoten justitieminister Laurette Onkelinx en defensieminister André Flahaut, dat voorziet om de controle op de inlichtingendiensten grondig te hervormen en het toezicht van het parlement naar de regering over te dragen.

Terwijl de Belgische regering de controle op de geheime diensten wil afschaffen, wil de Europese Commissie en de Raad van Europa juist meer wettelijke controle op deze diensten. “De praktijken die de CIA-affaire aan het licht brachten, mogen zich niet meer herhalen”, verklaarde Terry Davis, de secretaris-generaal van de Raad op een persconferentie.

“Vooral de activiteiten van ‘bevriende’ buitenlandse inlichtingendiensten moeten beter worden gecontroleerd. Immuniteit leidt tot straffeloosheid. Mensen met diplomatieke bescherming hebben misschien misdaden begaan.” Wat de Commissie concreet zal voorstellen om het wetteloos, zoniet illegaal opereren van veiligheidsdiensten aan banden te leggen of te verhinderen, maakte EU-commissaris Franco Frattini niet duidelijk.

Bron » De Morgen