Nog 40.000 wapenbezitters moeten zich melden

Gouverneur Paul Breyne doet een oproep naar alle wapenbezitters om zich in orde te brengen met de nieuwe wapenwet. Om iedereen de kans te geven om hun wapen in te leveren of een nieuwe vergunning aan te vragen, vindt een inzamelweek plaats.

In West-Vlaanderen heeft het Centraal Wapenregister weet van 45.510 wapens. “De vraag blijft hoeveel wapens er niet gekend zijn. Vermoedelijk zijn dat er nog eens zoveel”, zegt gouverneur Paul Breyne. Tot nu toe hebben er zich al 3.759 wapenbezitters gemeld. Bij de lokale politie zijn er inmiddels 1.839 wapens afgestaan. “Dit betekent dat zo’n 40.000 wapenbezitters zich voor 9 december nog moeten melden bij de lokale politie of de gouverneur”, vervolgt gouverneur Breyne.

Veel wapenbezitters wachten af tot het laatste moment omdat ze hopen op een schorsing van de nieuwe wapenwet. Bij het Arbitragehof werd hiervoor een vordering ingediend. Inmiddels hebben ook de gouverneurs er bij de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie op aan aangedrongen om de overgangstermijn te verlengen zodat ze alle aanvragen binnen een redelijke termijn zouden kunnen verwerken.

“Een antwoord hebben we nog niet gekregen. Op 9 december loopt de termijn af. Wie zich tegen dan niet in orde stelde met de nieuwe wapenwet bevindt zich in de illegaliteit en riskeert een gevangenisstraf van één maand tot vijf jaar en/of een geldboete van 100 tot 25.000 euro”, verduidelijkt gouverneur Breyne.

Om de wapenbezitters aan te manen zich zo snel mogelijk in orde te stellen, organiseert de gouverneur vanaf maandag tot en met vrijdag een inzamelweek. Deze week wordt aangekondigd met een affichecampagne. “Bezitters van een jacht- of sportwapen moeten zich melden bij de lokale politie. De bezitters van een wapenvergunning model 4 die ouder is dan vijf jaar en die niet in het bezit zijn van een jachtverlof moeten zich melden bij de gouverneur. Men kan een nieuwe vergunning aanvragen of ervoor kiezen om het wapen te laten vernietigen. Dat gebeurt in Sidmar.”

“Wapenbezitters die hun wapen willen behouden zonder de nodige vergunning, kunnen het ook laten demilitariseren in Luik. Dat gebeurt dan wel op eigen kosten”, besluit de West-Vlaamse gouverneur. Met alle vragen kunnen wapenbezitters steeds terecht bij de lokale politie.

Bron » De Standaard