Vertrouwen in Belgische justitie stijgt spectaculair

Twee op de drie Belgen, 66 pct, heeft vandaag vertrouwen in de gerechtelijke instellingen in België. Vijf jaar geleden was dat amper één op twee, 41 pct. Dat blijkt uit een grootschalige bevraging die dit jaar werd uitgevoerd in opdracht van de Hoge Raad van Justitie. De bevraging voor de tweede zogeheten Justitiebarometer werd uitgevoerd door Significant Gfk, dat in 2002 al een eerste bevraging organiseerde.

Net zoals in 2002 vond de bevraging dit jaar plaats bij een representatieve steekproef van 3.210 inwoners van België, in de periode tussen 7 februari en 17 april 2007. Uit de cijfers blijkt dat de algemene tevredenheid, zowel in de gerechtelijke instellingen als actoren, is gestegen. Slechts 37 pct is niet tevreden over de werking van justitie.

In 2002 was dat nog 64 pct. In 2002 had maar 55 procent vertrouwen in de advocaten. In 2007 is dat aantal gestegen tot 71 pct. Ook het vertrouwen in de rechters stijgt van 37 naar 66 pct. Een overgrote meerderheid, 92 pct, vindt wel dat rechtszaken te lang duren en dat zware criminele en seksuele misdrijven zwaarder moeten bestraft worden.

Bron » De Morgen