Lange procedures bij justitie blijven probleem

De overgrote meerderheid van de Belgen vindt dat de behandeling van een zaak door justitie te lang duurt. Dat blijkt uit de vierde editie van de justitiebarometer. Dat aanvoelen is al jarenlang een pijnpunt voor justitie.

De barometer, in opdracht van de Hoge Raad voor de Justitie, peilt naar de perceptie van de burger over justitie. Uit de barometer – op basis van een steekproef in het voorjaar 2014 bij 1.511 inwoners – blijkt dat 92 procent van de respondenten vindt dat een rechtszaak te lang duurt. “Een constant maar jammer genoeg hoog cijfer”, aldus Paul Ceuninck, lid van de Raad. Bij vorige barometers lag dat percentage immers onverminderd erg hoog: 92 in 2002 en 94 in 2007 en 2010.

Uit de barometer blijkt dat 61 procent van de Belgen vertrouwen heeft in justitie. Het aanvoelen over justitie ligt daarmee in de lijn van de vorige peilingen, met uitzondering van 2002, toen in de nasleep van de affaire Dutroux amper 41 procent van de Belgen aangaf vertrouwen te hebben in justitie. “Dat vertrouwen in justitie is sindsdien toch hersteld”, aldus voorzitster France Blanmailland.

Erg hoog is 61 procent niet, geeft men toe bij de Hoge Raad. “Maar populair zal justitie nooit echt zijn: er zullen altijd ontevredenen zijn”, luidt het bij de Raad. Bij een uitspraak van een rechtbank zijn er immers winnaars en verliezers.

Nog uit de steekproef blijkt dat 76 procent vindt dat een persoon betrokken bij een rechtszaak een eerlijk proces krijgt. Daar zijn meer Vlamingen dan Walen van overtuigd. Amper 35 procent vindt dat justitie voldoende informeert over haar werking, een percentage dat wel in stijgende lijn gaat in vergelijking met de vorige barometers.

De meerderheid (77 procent) van de ondervraagden geeft de voorkeur aan een beroepsrechter, tegen 50 procent die de voorkeur geeft aan een groep burgers. Dat is in lijn met het eigen advies van de Hoge Raad voor de Justitie, die voorstander is van een afschaffing van de assisenjury.

De Belg is ook voorstander van bemiddeling: 92 procent toont zich voorstander van die verzoeningsprocedure bij burgerlijke zaken om conflicten op te lossen.

Voorts blijkt dat 60 procent van de respondenten vindt dat gevangenen hun volledige gevangenisstraf moeten uitzitten. Dat lijkt in tegenstelling met de vaststelling dat 69 procent voorstander is van elektronisch toezicht en zelfs 83 procent van een gemeenschapsdienst als alternatieve straf.

Hieruit blijkt, volgens de Hoge Raad, dat er onwetenheid is bij de mensen over wanneer en waarom iemand sneller kan vrijkomen en is er daarom nood aan informatie.

Bron » De Morgen