Chef Staatsveiligheid houdt pleidooi voor bijzondere inlichtingenmethoden

Er moet zo snel mogelijk een wet op de bijzondere inlichtingenmethoden ingevoerd worden. Daarvoor pleit Alain Winants, administrateur-generaal van de Staatsveiligheid.

Alain Winants deed op het congres ‘Geheime diensten. A licence to kill’ een bekentenis. Toen hij enkele weken geleden met een ploeg agenten deelnam aan een undercoveroperatie is Winants tijdens een achtervolging door het rode licht gereden.

Een overtreding van de wet kan dat niet genoemd worden, meent Winants, want “men moet dat in een breder perspectief zien”. Winants gaf die bekentenis als voorbeeld van een mogelijk misdrijf dat agenten van de inlichtingendiensten af en toe zouden moeten kunnen plegen in het kader van hun opdracht. Precies omdat agenten van de Staatsveiligheid zich aan de verkeersregels moesten houden, speelden ze destijds de Turkse extreem linkse militante Fehriye Erdal kwijt, een incident dat als een van hun ergste blunders bekend werd.

Winants pleitte op het congres voor een snelle invoering van een wet op de bijzondere inlichtingenmethoden (BIM). “Ik hoop dat we niet moeten wachten op een nieuw geval-Dutroux of een geval Pim Fortuyn voor we een juridisch kader krijgen waarin BIM mogelijk zijn”, zei hij.

Een wetsontwerp in die zin werd begin dit jaar ingediend door de regering, maar geraakte niet door het parlement. Een van de opvallende punten van kritiek op het wetsontwerp was dat agenten van de inlichtingendiensten voortaan ongestraft “strikt noodzakelijke strafbare feiten” zouden mogen plegen, op voorwaarde dat ze de fysieke integriteit van personen niet in het gedrang brengen.

De baas van de Staatsveiligheid maakte er zich bijzonder boos over dat sommige media uit het BIM-wetsontwerp enkel onthouden dat medewerkers van de geheime diensten misdrijven mogen plegen. “Als we zo beginnen, zijn we niet goed bezig”, stelde hij. Winants deed een oproep aan alle politieke partijen, over de grenzen heen, om het BIM-wetsontwerp zo snel mogelijk goed te keuren en uit te voeren.

Het enkele weken geleden goedgekeurde oranje-blauwe akkoord over het hoofdstuk Justitie en Veiligheid voorziet dat de volgende regering een wettelijk kader zal aanleggen voor de BIM en dat “nauwgezet zal worden gewaakt over de eerbiediging van de grondwettelijke individuele rechten en vrijheden en het recht op privacy, door controlemechanismen van onafhankelijke instanties, waaronder het parlement”.

Bron » De Morgen